'Zonder Windesheim is stadscentrum ten dode opgeschreven'

27 november 2020 08:48

"Als de nieuwbouw van Hogeschool Windesheim niet binnen de stadsring komt, dan is het stadscentrum ten dode opgeschreven." Dat zei directeur Martin Ort van ondernemersvereniging OVSA donderdagavond tijdens de Politieke Markt.


Ort sprak de raadsleden toe als inspreker voorafgaand aan de vergadering. Hij vertelde zich verbaasd te hebben over de discussie zoals die tot nu toe door de raadsleden is gevoerd en dat daarin weinig respect is getoond voor Windesheim dat als strategische partner bereid is flink te investeren in het Almeerse centrum.

Zoals bekend wil het college van het centrum één grote campus maken. Het hoofdgebouw van Windesheim moet dan op de plek komen van De Voetnoot, waar veel creatieve en culturele bedrijven gehuisvest zijn. De Landdrostdreef moet dan een stadsstraat worden en op het huidige parkeerterrein worden dan 1000 tot 1500 permanente studentwoningen gebouwd.
Ort, directeur van Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) zei zich zorgen te maken om de houding van een aantal raadsleden. "Het is heel belangrijk dat het hoofdgebouw van Windesheim op de plek van de Voetnoot komt. Het zal een enorme impuls aan de winkeliers geven. De discussie in de raad leidt nu tot een flinke vertraging dat misschien wel tot afstel leidt."

'Betonnen hok'

Ort ergerde zich ook aan alle loftuitingen over de Voetnoot. "Er wordt gedaan of het een architectonisch hoogstandje is, maar het is een lelijk betonnen hok waarvan het al jaren duidelijk is dat het herontwikkeld moet worden. Daarom zijn er huurcontracten met een opzegtermijn van drie maanden en is de huur laag. Enige uitzondering is Café op 2, daar moet een goede oplossing voor gevonden worden. Voor de huurders zijn er in het centrum voldoende alternatieve plekken. Maar ja, de huur wordt dan wel ineens marktconform voor ze. Daarom is er zoveel weerstand."

 Centrum

Volgens Ort is het winkelcentrum ten dode opgeschreven als het campusplan niet doorgaat. "Alle stadscentra in Nederland zien minder bezoekers. In Almere gaat het zelfs héél erg slecht, geschreven met grote hoofdletters. De omzet is met meer dan 40% gedaald. Door van het centrum een grote campus te maken creëren we een levendige binnenstad. Een unieke kans."
Die mening was ook Sven van der Burg (D66) toegedaan. "Amsterdam zit op slot, Utrecht zit op slot. Heel wat steden kijken jaloers naar Almere omdat wij nog de keuze hebben ons centrum op een andere manier in te richten. Laten we die kans pakken."

 

 Keuze

De meeste partijen beseffen dat Windesheim een belangrijke rol speelt, een aantal oppositiepartijen is van mening dat het hoofdgebouw net zo goed op het Odeonpark gebouwd kan worden, of op de plek van een parkeergarage. Het college bestrijdt dat. Het is juist cruciaal om het hoofdgebouw van Windesheim binnen de stadsring te realiseren, om zo rond het stadhuis een 'kennisplein' te creëren. Leefbaar Almere kondigde aan met een motie te komen die duidelijkheid moet scheppen. Het college wordt daarin opgeroepen om twee uitgewerkte voorstellen aan de raad voor te leggen: bouw van Windesheim op de plek van de Voetnoot én op de beste alternatieve plek.