Places2Work vertrokken uit pand Wisselweg 33

26 juni 2020 09:40

Door Marcel Beijer

ALMERE – Het concept Places2Work is vertrokken uit het voormalige pand van LeasePlan aan de Wisselweg 33. Een verschil van mening met eigenaar Larmag Group is door de rechter in het voordeel van Larmag beslecht. Daarmee komt een einde aan het eerste Almeerse initiatief om startups bij elkaar te zetten en te faciliteren. Larmag Group zet het concept wel voort.

 

Aanleiding tot het geschil is volgens Michel Steer van de Larmag Group een forse huurachterstand. Kay Lagerweij van Places2Work bevestigt dat de huur inderdaad al lange tijd niet meer is overgemaakt, maar dat daar een gegronde reden voor was. "Wij gebruikte dat als pressiemiddel, omdat Larmag Group verzuimde het vele achterstallige onderhoud aan het pand te herstellen. Daardoor liepen huurders weg en liepen wij inkomsten mis. Toen een grote huurder wegens het slechte onderhoud wegliep besloten wij de huur niet langer over te maken. We konden niet meer de kwaliteit leveren die we altijd hadden geboden."
Toen de huurachterstand in de ogen van Larmag Group te hoog was opgelopen, werd een rechtszaak aangespannen. De rechter oordeelde op 6 mei van dit jaar dat Places2Work de huurschuld alsnog moest voldoen en het pand binnen twee weken diende te verlaten.

 

Inschattingsfout
"Het stopzetten van de huur is, achteraf gezien, een inschattingsfout geweest", beseft Lagerweij. "Wij hadden gehoopt dat de Larmag Group het onderhoud serieus aan zou pakken, maar in plaats daarvan stuurde Larmag een deurwaarder bij onze huurders langs met het advies om niet langer de huur aan ons over te maken. Toen ontstond er onrust bij de huurders en hadden we helemaal geen inkomsten meer. Het ging van kwaad tot erger en er bleek geen weg meer terug. Uiteindelijk leidde dat tot die rechtszaak. Die we dus verloren."
Larmag zegt er alles aan gedaan te hebben om samen tot een oplossing te komen, maar de de onderlinge verhoudingen waren verstoord. Lagerweij ontkent dat. "In de zes jaar dat we met Places2Work actief zijn hebben we eigenlijk nooit problemen gehad met de eigenaren. Ze geloofden in ons concept dat je best sociaal kunt noemen en ook zeer succesvol is. De Larmag Group denkt tamelijk 'vierkant'. Sinds zij het hebben overgenomen, ontstonden de problemen met het onderhoud. Ze stellen zich keihard op en gaan alleen voor de winst", aldus Lagerweij. Steer spreekt dat tegen: "Het pand aan de Wisselweg is al wat ouder, dan zijn er wat gebreken. Maar Places2Work betaalde ons geen huur meer. Dat kan gewoon niet, want ze incasseerden wel huur bij haar huurders. De rechter is daar ook duidelijk in geweest."

 

Oplossing
Ook na de rechterlijke uitspraak probeerden beide partijen nog tot een oplossing te komen en was er mogelijk een oplossing om Places2Work alleen nog de operationele kant te laten verzorgen. Lagerweij kwam met een plan, dat door Larmag Group van tafel werd geveegd. Steer: "De relatie was verstoord. Het verhaal is over."
Volgens Steer is vorige week beslag gelegd op de bankrekening van Places2Work. Lagerweij: "Die maandag werden wij ineens voorgesteld aan de nieuwe operator van het pand en vrijdag moesten wij halsoverkop het pand verlaten." Hij doet dat met pijn in zijn hart. "We waren de eerste in Almere die met een dergelijk concept kwamen, tamelijk sociaal. Wij dachten mee met de startups die zich hier vestigden en boden ze kans om door te groeien. Het is pijnlijk dat het op deze manier eindigt. Een ander bedrijf doet nu de operationele kant met mijn spullen. Ze nemen mijn telefoon op, verkopen de broodjes die ik heb ingekocht. Wat er met mijn drie personeelsleden gaat gebeuren is nog onbekend."
Steer bevestigt dat het bedrijf Synderella het beheer heeft overgenomen. "Die zijn nog maar een paar dagen actief. Zij zullen een nieuwe naam voor het pand bedenken."
Lagerweij gaat ondertussen op zoek naar een nieuw pand in Almere om het Places2Work-concept weer uit te rollen. "Maar dan in een kooppand. Want huren doen we niet meer. We hebben ons lesje geleerd."