Niels van der Schaaff regiovoorzitter ONL Parlement Flevoland

25 juni 2015 10:50

Niels van der Schaaff is in Almere een bekend gezicht. Als theatermaker maar ook in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als dagvoorzitter en communicatiespecialist. Sinds kort is Van der Schaaff ook regiovoorzitter van het ONL voor Ondernemers. Begin dit jaar werd een goed bezochte kennismakingsbijeenkomst gehouden.


“Als ondernemer ben ik altijd al betrokken geweest”, zegt Van der Schaaff. “Je kan wel altijd op je eigen eilandje blijven werken, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil me sterk maken voor ondernemers in Flevoland. Via via kwam ik aanraking met ONL voor Ondernemers dat is opgericht door Mirjam Bink en Hans Biesheuvel, ex-voorzitter van MKB Nederland. Dat verhaal sprak me aan. Ik kreeg het verzoek of ik regiovoorzitter van het Parlement Flevoland wilde worden. Daar hoefde ik niet lang over na te denken.”
Het ONL OndernemersParlement is een landelijk netwerk dat een brug wil slaan richting politiek en samenwerking zoekt met organisaties als de Kamer van Koophandel, TNO en diverse kenniscentra. Van der Schaaff: “Elke regio heeft zijn eigen karakter en ook specifieke problemen. De verschillende Parlementen proberen door middel van dialoog de binding te versterken en zo een krachtige stem te laten horen.”
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst van het Flevolandse Parlement bleek dat er voldoende werk te doen is. “Zo was er een ondernemer die iets meer dan twee euro teveel aan PGB-vergoeding had ontvangen. Daar werd vervolgens een hele ambtelijke molen voor in werking gezet. De man kreeg strenge brieven dat het bedrag zo spoedig mogelijk moest worden terugbetaald en dat er anders boetes zouden volgen. Bij grote bedragen kan je je daarbi iets voorstellen. Maar twéé euro…? Het rijk had zich die postzegel kunnen besparen en zo’n ondernemer moet dan weer aan de slag om dat duidelijk te maken: bellen, brief schrijven. Daar zit niemand op te wachten.”
Kan zo’n voorval nog onder het kopje ‘belachelijk’ worden ingedeeld, er liggen ook grote items op tafel. “Hoe gaan andere bedrijven om met zieke collega’s, hoe werkt het ontslagrecht, maar vooral: hoe kunnen we elkaar helpen om uit de crisis te komen?”

Politiek


ONL voor Nederland is politiek actief. De organisatie wil dat er meer oog is voor ondernemers in het land. “Terecht”, meent Van der Schaaff. “Ook dit kabinet heeft onvoldoende oog voor ondernemers. Waarom is er nog altijd geen passende oplossing voor bedrijven die consequent betalingstermijnen aan de laars lappen? Het wordt steeds erger. Grote bedrijven doen er vrolijk aan mee en zelfs de overheid betaalt regelmatig erg traag. Dat kan voor ondernemers de doodsteek zijn. Kenmerk van onze organisatie is dat we niet klagen, maar oplossingen aandragen. Maak het mogelijk om na 30 dagen rente te vragen over het openstaande bedrag.”
ONL voor Ondernemers pleit daarom voor een heus Zakenkabinet. “Uiteindelijk krabbelt een land op aan de hand van de ondernemers, vooral het MKB heeft daar een belangrijke rol in. Als ondernemers hun werk ongestoord kunnen doen dan zijn ze aanjagers van de economie. Groei creëren, banen scheppen.”

Flevoland


Flevoland is een bijzondere provincie. Almere en Lelystad zijn de grote steden, maar het noorden is gericht op landbouw en op Urk staat de visserij centraal. “Een uitdaging”, pareert Van der Schaaff. “Ik ben ook Almeerder en was geneigd vooral vanuit de stad te denken: technologie en zo. Maar in Emmeloord spelen andere zaken. Hoeveel mensen in Flevoland zullen weten dat Emmeloord ‘potato capitol of the world’ is? Onbelangrijk? Ik dacht het dus niet! Daarom is juist dat regionaal gerichte parlement zo belangrijk. En is de expertise voor een bepaalde vraag hier niet in Flevoland aanwezig dan is het voor mij heel eenvoudig om bij een collega van een ander Parlement advies in te winnen. Samenwerking is een sterk punt van ONL voor Ondernemers.”


Schaduwbegroting


In juni worden de regionale parlementsbijeenkomsten gehouden waarbij de belangrijkste onderwerpen worden geïnventariseerd die van belang zijn om op te nemen in de nieuwe Schaduwbegroting die ONL voor Ondernemers presenteert. Het jaarlijkse ONL voor Ondernemers Congres wordt op 10 september op en rond het Plein in Den Haag gehouden. Op 9 september vinden er talloze ONL bijeenkomsten plaats zoals seminars, werkdiners en ontmoetingen tussen politici en ondernemers. Tijdens het Congres wordt de Schaduwbegroting aangeboden aan het kabinet In dit najaar (9 en 10 september) wordt in Den Haag het jaarlijkse ONL Ondernemers Congres
Wie meer informatie wil over ONL voor Ondernemers of Flevolandse Parlement kan via e-mail contact opnemen met Niels van der Schaaff n.vanderschaaff@onl.nl.