MKB-deal voor Flevoland toegekend

27 november 2020 08:08

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een MKB-Deal toegekend aan Flevoland. Met de MKB-Deals stimuleert het ministerie van EZK regionaal het midden- en kleinbedrijf. De provincie Flevoland heeft een MKB-Deal aangevraagd samen met 27 partners, waaronder de ondernemersverenigingen, VNO-NCW, Horizon Flevoland, Servicepunt Techniek Flevoland, Win4All Flevoland, de zes gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV, SBB en MKBDoorgaan.nl.

 

Op 26 november 2020 heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman een convenant ondertekent met staatssecretaris Mona Keijzer. Gedeputeerde Appelman: “Het mkb is belangrijk voor Flevoland omdat wij een echte mkb-provincie zijn. Met de MKB-Deal kunnen we de ondernemers helpen om een nieuw perspectief te creëren. Veel businessmodellen zijn onder druk komen te staan door de coronacrisis. Bedrijven moeten de koers soms stevig bijstellen. Ik ben trots dat de MKB-Deal gehonoreerd is omdat hier zoveel partijen in Flevoland aan samenwerken. In verbinding zijn met elkaar is juist in deze tijd van vitaal belang.”

 

Schakelteam

Met de MKB-Deal wordt in Flevoland een MKB Schakelteam Flevoland gevormd. Adviseurs gaan de kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) ondersteunen bij (crisis)vraagstukken. Dat kunnen adviezen zijn op het gebied van financiering, personeel, een ander verdienmodel, etcetera. Het team maakt ook een menukaart met een overzicht van alle regelingen. Daarmee zien mkb-ondernemers welke mogelijkheden er zijn en vinden zij voortaan eenvoudig het goede loket.

 

Bedrijfsscan

Bedrijven kunnen een digitaal of fysiek gesprek met een adviseur aanvragen. Onderdeel van de aanpak is een bedrijfsscan die focust op alle onderdelen van een mkb-bedrijf. Met deze scan kan de ondernemer inspelen op actuele en toekomstige vraagstukken van het bedrijf. Voor de ondernemer zijn geen kosten verbonden aan de bedrijfsscan. Het MKB Schakelteam Flevoland start begin 2021.