Betalingsregeling ondernemers ook na 1 september

29 juni 2020 11:00

ALMERE – De gemeenteraad wil dat de betalingsregeling voor ondernemers die te lijden hebben onder de coronacrisis ook na 1 september van kracht blijft. De raad stemde afgelopen donderdag in met een motie van PVV en PvdA die daartoe opriep.


Die regeling moet ondernemers in staat stellen het bedrag aan eventuele uitgestelde belastingen, huur of pacht in termijnen aan de gemeente te betalen. “Ondernemers hebben het in deze tijd van corona zwaar. Er wordt het uiterste van je gevraagd om je klanten en personeel in je bedrijf, restaurant, café of winkel op een veilige manier te ontvangen. Daarnaast geldt dat voor de meeste ondernemers dat de omzet sterk is teruggelopen en daarmee de winstmarge. Hoe betaal je nog de kosten?” aldus raadslid Rob Maurits (PvdA). “Ook de gemeente Almere realiseert zich dit en heeft meerdere regelingen voor ondernemers in het leven geroepen waaronder uitstel van betaling van lokale belastingen, huur of pacht. Dat is mooi maar deze regeling geldt in principe tot 1 september en dan moeten deze bedragen toch écht worden betaald en kan de ondernemer alsnog in de financiële problemen komen.”

 

VBA

In reactie op de motie stelt de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere): “Het is ontzettend belangrijk voor ondernemers dat gemeente Almere duidelijkheid schept over deze betalingen zodat zij zich daar op kunnen voorbereiden en wat ademruimte krijgen. Daarmee is het aannemen van deze motie voor onze leden goed nieuws.”
De uitwerking van de motie door het college wordt op korte termijn verwacht.