Spanning arbeidsmarkt Flevoland neemt af

 

In Flevoland is het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering toegenomen sinds het begin van de coronacrisis.  Bovendien waren er door de crisis ook minder vacatures beschikbaar. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 stonden in de regio ruim een derde minder vacatures open dan een jaar eerder. De spanning op de arbeidsmarkt nam daardoor af, meldt het UWV. 

Met name in de ICT zijn nog veel openstaande vacatures. (Foto: Archief Adobe Stock)

 

In de afgelopen maand is het aantal toegekende WW-uitkeringen iets gedaald ten opzichte van juli. De arbeidsmarktregio Flevoland telde UWV in augustus 8.590 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 2,3% ten opzichte van juli. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,0%. Wel is in veel beroepen te zien dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt, in verhouding zijn er minder openstaande vacatures dan dat er direct beschikbaar personeel is.Eind augustus 2020 verstrekte UWV in totaal 8.590 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 203 minder dan een maand eerder. In de zomermaanden juni, juli en augustus stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen. Landelijk was de daling 3,0%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.740, ofwel 25,4%.

 

Overheid 

De daling bij de uitzendbedrijven zet door. In augustus is in deze sector een daling te zien van 7,3% van het aantal WW-uitkeringen. Ook overheid, landbouw en groenvoorziening en bank en verzekeringswezen laten een procentuele daling zien. Stijgingen doen zich voor in vervoer en logistiek alsmede in zorg en welzijn. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde licht naar 3,8%. Daarmee lag dit percentage ook in augustus boven het landelijk gemiddelde, dat ook licht daalde en uitkwam op 3,1%. In het tweede kwartaal 2020 is in Flevoland sprake van een zogenaamde ‘ruime’ spanning op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat er relatief weinig vacatures zijn in verhouding tot het aantal mensen dat beschikbaar is voor werk. Een half jaar gelden, in het 4e kwartaal 2019, kreeg de regionale arbeidsmarkt nog de typering ‘krap’. Er waren toen relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures.

 

Commercie en transport

De coronacrisis heeft niet voor alle sectoren en beroepsklassen dezelfde impact. De arbeidsmarkt voor commerciële en voor dienstverlenende beroepen is, net zoals voor transport en logistieke beroepen, in de arbeidsmarktregio van ‘gemiddeld’ naar ‘ruim’ gegaan. Het aantal WW-uitkeringen in deze beroepen is toegenomen, terwijl het aantal vacatures is afgenomen. De horeca is een periode gesloten geweest, hotels kregen minder gasten en kantoren werden minder gebruikt, omdat het advies was zo veel mogelijk thuis te werken. Werknemers die hun baan zijn verloren, deden een beroep op een WW-uitkering.

 

Tekort aan ICT

Anders is het voor ICT-beroepen en vak-geschoold technisch personeel. De digitalisering van de samenleving kreeg een extra impuls. In Flevoland is de arbeidsmarkt voor ICT’ers ‘gemiddeld’. Er is een tekort aan adviseurs automatisering, applicatieprogrammeurs en web- en multimediaontwikkelaars. Ook vakgeschoold technisch personeel blijft schaars. Voor deze beroepsgroepen is de spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland ‘gemiddeld’. 

Artikel geplaatst op: 17 september 2020 - 10:09

Gerelateerd

Delen