Flevoland wil zich manifesteren als ontwikkelingsregio

 

 

'Provincie bij uitstek geschikt voor ondernemers'

Met het oog op de verkiezingen van de Tweede Kamer van 17 maart 2021 hebben verschillende gezamenlijke overheden in Flevoland, waaronder de gemeente Almere, een manifest opgesteld. In ‘Wij zijn Flevoland!’ wordt benadrukt dat Flevoland de aangewezen plek is om te groeien als het gaat om woningbouw, duurzame landbouw en economische ontwikkelingen. 

De presentatie van het manifest. (Foto: FotostudioWierd)

Het manifest is een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Urk, Emmeloord, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland.

Het doel van het betoog is om met het Rijk het gesprek aan te gaan wat Flevoland kan en wil bieden voor Nederland. Dit gebeurt als voorzet naar de Tweedekamer-verkiezingen in maart volgend jaar en na de uitspraak van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat ze zich weer wil gaan bemoeien met Nationale Omgevingsvisie van provincies en gemeenten.

 

Investeren

In het manifest worden met name het woningtekort in Nederland, de verduurzaming van de landbouw en de economische groeimogelijkheden besproken. Zo is er aandacht voor de woningbouw waar in de jongste provincie van Nederland nog volop ruimte voor beschikbaar is: “Een woonopgave staat niet op zichzelf: veranderingen in onze samenleving vragen om aanpassingen op het gebied van welvaart en welzijn. We hebben geleerd van onze ervaring met het opbouwen van een nieuwe samenleving. Voor de leefbaarheid in de regio zien we als overheden een aantal transities om op door te pakken. Daarom is het nodig dat we samen investeren. Met woningen alleen komt een samenleving niet tot bloei. Voor een kwalitatieve ontwikkeling moeten bereikbaarheid, economie, onderwijs, natuur, zorg en cultuur meegroeien.”

 

Bedrijven

De provincie en de zes gemeenten roepen politiek Den Haag op om tevens nu al te beginnen met investeren in werkgelegenheid door bedrijven te stimuleren om naar Flevoland te komen om zich daar te vestigen. Volgens het manifest is Flevoland bij uitstek geschikt als ontwikkelregio voor investeerders en bedrijven en is het om kansen in de circulaire economie te verzilveren. Zo is het belangrijk dat er ruimte komt om te experimenteren met innovaties en kennisontwikkeling. Ook moet er ruimte zijn voor pilots en scale-ups zijn en aandacht zijn voor human capital in relatie tot transities zoals energie-, klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en de digitalisering van de samenleving.

 

Het manifest is in het provinciehuis gepresenteerd in aanwezigheid van burgemeesters en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten. Met de overhandiging hopen de initiatiefnemers een aanzet te hebben geven voor een gesprek met het Rijk en het parlement om de samenwerking aan te gaan.

 

 

Artikel geplaatst op: 15 september 2020 - 15:16

Gerelateerd

Delen