Alle wetswijzigingen voor MBK in 2020 

Het komend jaar zijn er weer de nodige wetswijzigingen die van invloed zijn op het MKB in Nederland. Hieronder is een overzicht te vinden van alle wijzigingen én de gevolgen hiervan.

 

Alle wetswijzigen voor het MKB in 2020 (Foto: Adobe Stock)

Bedrijfsleven

Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een echte bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet presenteert daarom een ambitieus pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven. Voor het MKB wordt per 2020 structureel 100 miljoen beschikbaar gesteld.

 

Belastingontduiking
Vanaf 10 januari 2020 moet ieder EU-lidstaat een openbaar UBO-register hebben geïmplementeerd. Via deze registratie kan iedereen UBO's van entiteiten met een vestiging in de eigen EU-lidstaat opzoeken. In 2019 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de effectiviteit van de nieuwe Arbowet, zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd. Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.BTW (Europa)In afwachting van de invoering van het nieuwe Europese BTW-stelsel zullen per 1 januari 2020 vier kortetermijnoplossingen ('quick-fixes') worden ingevoerd om de BTW-heffing bij de handel tussen de lidstaten te verbeteren.

 

BTW (Nederland)
Een werkgever hoeft 1 januari 2020 geen btw-aangifte meer te doen. Voorwaarden zijn: de omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar en het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

 

BTW-identificatienummer
Per 1 januari 2020 krijgen circa 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst.

 

Detacheringsrichtlijn
Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene Detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigde definitie van loon bevat. Gedetacheerde werknemers krijgen straks na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Uitzondering hierop zijn de regels voor ontslag en aanvullend pensioen.Directeur grootaandeelhouder (DGA)Met ingang van 2019 is fiscale korting bij afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB) niet meer toegestaan.

 

Fiets
De forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, wordt vastgesteld op 7% van de nieuwwaarde. Het percentage maakt deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. De regeling gaat in per 1 januari 2020.Geboorteverlof

 

Kleineondernemersregeling
Deze wordt gemoderniseerd. Nu geldt de kleineondernemersregeling als een ondernemer in één jaar minder dan € 1.883 BTW moet betalen. De ondernemer krijgt vanaf 2020 belastingvermindering of hij betaalt geen BTW.

 

Eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan een eis van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnt op 1 januari 2020. Er komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (CV). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt daardoor makkelijker. Per 1 januari 2020 krijgen de ruim één miljoen eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Dat staat los van het burgerservicenummer en moet zo de privacy van ZZP'ers beter beschermen.

 

Opleidingen
De fiscale scholingsaftrek vervalt en wordt vervangen door het zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).

 

Scholingskosten:
de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.S&O-afdrachtsvermindering. De S&O-afdrachtsvermindering wordt verhoogd door het percentage van de tweede schijf te verhogen van 14% naar 16%.


Transitievergoeding:
Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een deel van de transitievergoeding terugvorderen bij het UWV. De terugvordering betreft het ontslag van werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn. Werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een vergoeding hebben betaald, moeten vóór 1 oktober 2020 de compensatie hebben aangevraagd.

 

WAB
In de WAB staan aanpassingen van bestaande wetten, te weten:De ketenregeling voor contracten wordt ruimer. Je mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar. Er komen extra regels voor oproepkrachten. Je moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren.

 

Payrollers
Zij krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel, behalve pensioen.De sectorpremie wordt vervangen door een vaste lage WW-premie (2,94% van het loon) voor werknemers met een vast contract en een vaste hoge premie (7,94%) voor werknemers die geen vast contract hebben. Er komt een cumulatiegrond voor ontslag (optelsom van ontslagredenen). De transitievergoeding bij ontslag wordt anders berekend.

Artikel geplaatst op: 17 december 2019 - 15:43

Gerelateerd

Delen