Almere op slot door stikstofproblematiek

Zorgen om voortgang Floriade, (bouw)projecten en evenementen

Door Marcel Beijer

ALMERE – De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Almere. Het betreft niet alleen de voortgang van de Floriade, maar ook evenementen als de Libelle Zomerweek en bouwprojecten die groter zijn dan drie woningen. Op dit moment ligt werkelijk alles stil.

Ook de bouw bij de Floriade heeft last van het stikstofbesluit

Op het stadhuis is na het verschijnen van het rapport Remkes, waarin voorstellen worden gedaan voor vergaande maatregelen om de stikstof terug te dringen, koortsachtig overleg gevoerd om de duizelingwekkende gevolgen voor de stad het hoofd te bieden. Wethouder Maaike Veeningen voert namens de gemeente de regie om de ontwikkelingen vlot te trekken. De gemeente heeft de samenwerking gezocht met de provincie Flevoland, het Rijk, maar ook met andere gemeenten. Allereerst is er een gemeentelijke taskforce ingericht die zich doorlopend bezighoudt met de ontwikkelingen. “Want eigenlijk weet niemand nog precies wat de gevolgen zijn”, zegt Veeningen. “En op dit moment gebeurt er elke dag wel iets wat de situatie verandert.” Ook is een adviesbureau ingeschakeld dat doorberekent wat de exacte gevolgen zijn. Dat rapport wordt in november verwacht.

Maatregelen
Buiten het instellen van de taskforce heeft de gemeente ook andere maatregelen moeten nemen. Zo is de manier waarop een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aangepast voor nieuwe bouwwerken. Zij zullen aanvullende informatie over de neerslag van stikstof voor een natuurvergunning moeten aanleveren. Kleine verbouwingen, zoals een dakkapel, vallen hier overigens niet onder. Alle (circa 200) aanvragers zullen een brief ontvangen en er worden inloopspreekuren georganiseerd. “Het is ontzettend vervelend, maar we hebben hierin helaas geen keus”, zegt Maaike Veeningen. “De aanvragen moeten opnieuw worden doorgerekend.”

Floriade 
De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Floriade, zowel het evenement als de woonwijk. Veeningen maakt zich zorgen over de voortgang van de wereldtuinbouwtentoonstelling, maar is niet in paniek. “Ik maak me wel zorgen, maar we gaan ondertussen wel door met de voorbereidingen." De planning van woonwijken en evenementen lijkt in gedrang te komen.  Ook is duidelijk dat het bestemmingsplan Poort Buitendijks in huidige vorm niet verder kan, omdat de natuuronderzoeken over moeten.”
Gezien de grote impact op de stad houdt de gemeente rekening met een daling van inkomsten uit leges en grondverkoop. Verder is het de verwachting dat het bestemmingsplan De Vaart 123 na een nadere onderbouwing op het gebied van stikstof verder in procedure kan. “Het is goed dat het Rijk eerste stappen heeft gezet, maar er is meer nodig en tempo is geboden", aldus Veeningen.

Oplossingen
Ook wordt gewerkt aan oplossingen, stelt Veeningen. “Met elektrisch bouwen komt bijvoorbeeld geen stikstof vrij. Daar zijn mogelijkheden toe, maar zoiets realiseer je ook niet van vandaag op morgen. De bouwmaatschappijen zijn daar momenteel druk mee bezig. En wat kunnen we als overheid doen? In Duitsland hebben ze subsidie verstrekt aan bouwbedrijven die elektrisch bouwen. We zijn druk bezig alle mogelijkheden te bekijken.”

Invloed
Het bizarre is dat Almere als gemeente weinig invloed heeft op de reductie van stikstof, geeft Veeningen aan. “De Oostvaardersplassen ondervinden geen last. Wij hebben als Almere rekening te houden met de stikstof in natuurgebieden als ‘t Twiske en het Naardermeer. Maar wij hebben in Almere geen veestapel die we kunnen halveren. Daar had je grotere stappen mee kunnen maken ten opzichte van de maatregelen die we in de bouw kunnen nemen. Die zijn relatief klein. En als het Rijk bijvoorbeeld besluit de snelheid op de A1 te verlagen naar 80 km/u, is het probleem voor Almere al een heel stuk minder.”

Het college van BenW heeft de gemeenteraad vrijdagmiddag via een raadsbrief geïnformeerd over noodzakelijke maatregelen en de voortdurend veranderende ontwikkelingen rondom het vraagstuk. Ook wordt het onderwerp op de agenda gezet van de gemeenteraad.

Voor meer informatie zie almere.nl/stikstof

 

 

 

 

Artikel geplaatst op: 11 oktober 2019 - 13:55

Gerelateerd

Delen