Gunstig klimaat voor freelancers zet door

De FMI, de driemaandelijkse graadmeter voor tijdelijk werk (samengesteld door het platform Freelance.nl), laat al langere tijd een stijgende lijn zien voor freelancers.


Eind 2018 voorspelde de index ‘gouden tijden’, met zelfstandig werkende IT’ers als onbetwiste kopgroep. Echter, begin 2019 leek de conjunctuur volgens CBS-cijfers te verslechteren en noteerde de uitzendsector voor het eerste sinds lange tijd dalingen in zowel de omzetcijfers als de gedeclareerde uren. Bovendien bleven onheilsberichten over mogelijk stringentere wetgeving de gemoederen bezighouden. Signalen deden vrezen voor een kentering in het freelance-klimaat in het tweede kwartaal van dit jaar. De cijfers bewijzen het tegendeel.


Zekerheid


De gewenste zekerheid over arbeidsrelaties met freelancers is nog steeds ver te zoeken. Dat lijkt het bedrijfsleven niet te deren. Van de opdrachtgevers die elk kwartaal voor de FMI geënquêteerd worden, verwacht 52% de komende periode meer opdrachten uit te zetten. 30% laat weten dat het bestaande hoge opdrachtenvolume stabiel blijft. Slechts 19% van de respondenten verwacht een lichte teruggang, toe te schrijven aan de afronding van grotere projecten. Conclusie: noch het bedrijfsleven, noch de overheid die op sleutelposities maar al te vaak freelancers inhuurt kan en wil de freelance kenniswerker missen.


Uitzendwerk


Opmerkelijk is dat uitzendwerk terrein verliest op vast werk. Uitzenders zien zowel de aantallen declareerbare uren als de omzet teruglopen. De krimp in het aantal uitzenduren deed zich al eerder voor en was vooral toe te schrijven aan de arbeidsmarktkrapte. De combinatie met dalende omzetten is nieuw. Dat neemt niet weg dat de schaarste aan personeel een uitdaging blijft, ook in het zzp-arbeidsmarktsegment.

Artikel geplaatst op: 11 juni 2019 - 12:11

Gerelateerd

Delen