Pand Alnovum nog steeds niet overgedragen

Het pand Alnovum werd twee jaar geleden verkocht aan het bedrijf Seminarie BV, maar het pand is nog steeds niet overgedragen. Raadslid Hassan Buyatui heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

Archieffoto: Fred Rotgans


In Alnovum was enige tijd het WTC gevestigd, alsmede de opleiding Information Engineering. Inmiddels staat het pand al jaren grotendeels leeg. Seminarie BV is inmiddels overgenomen door Teleport BV. Buyatui stelt dat het college verzuimd heeft dat aan de raad mee te delen. De eenmansfractie vreest ook dat Seminarie BV (ofwel Teleport BV) een dubieuze reputatie heeft. Zo zou de gemeente Breda een eerder afgegeven omgevingsvergunning voor de verbouwing van een klooster hebben moeten intrekken. Er loopt een Bibob-onderzoek. Dat wordt ingesteld als er een vermoeden is dat een vergunning wordt misbruikt. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.
‘Kunt u aangeven wat de redenen zijn (geweest) dat de plannen van Seminarie BV te Bavel (later: Teleport BV) voor het gebouw Alnovum nog niet gerealiseerd zijn?’, vraagt Buyatui die van mening is dat de overeenkomst onmiddellijk ontbonden dient te worden.
De gemeente moet binnen zes weken reageren op de schriftelijke vragen.

Artikel geplaatst op: 22 mei 2019 - 13:40

Gerelateerd

Delen