'Ondernemers zijn stijging lokale lasten zat'

Ondernemers zijn de ongebreidelde stijging van de lokale lasten meer dan zat. Het is hoog tijd dat de landelijke overheid daaraan een einde maakt met de invoering van een micronorm, waaraan alle gemeenten zich moeten houden.


Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. De ondernemersorganisaties zijn ontstemd dat het Rijk wel afspraken met de VNG heeft gemaakt over de ontwikkeling van de lasten voor burgers, maar niets doet voor ondernemers. Zij vragen de Kamer dan ook om niet akkoord te gaan met deze ‘benchmark woonlasten’ en aan te sturen op een wettelijke norm voor de lasten voor burgers én bedrijven.

Micronorm


De overheid werkt nu met de zogenoemde ‘macronorm’ waarbij een maximum gesteld wordt aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. Volgens de ondernemersorganisaties werkt die norm niet. In hun brief aan de Tweede Kamer pleiten ze daarin voor de invoering van een micronorm, die gemeenten verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen.

Artikel geplaatst op: 15 mei 2019 - 10:13

Gerelateerd

Delen