'Nieuwe bedrijven en groei ondernemingen hard nodig'

De Almeerse wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Maaike Veeningen, zet met overtuiging in op het benutten van het Almeerse bedrijfsleven, de zakelijke netwerken en de partners in de regio bij de economische ontwikkeling van Almere. Deze samenwerking helpt bij het laten groeien van Almeerse bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven, zodat het aantal banen toeneemt.

Wethouder Maaike Veeningen tijdens een van haar bezoeken aan Almeerse bedrijven. (Foto: aangeleverd)


Recente cijfers laten zien dat het tij nu meezit. De Provincie maakte onlangs bekend dat er in Almere 3000 banen bij zijn gekomen. Maaike Veeningen, sinds een half jaar wethouder van (onder meer) Economische Zaken is blij met de economische voorspoed. “Het is aan de gemeente, haar partners en ondernemers om dit zoveel mogelijk om te zetten naar verbeteringen in het vestigingsklimaat. Dat is nodig, want wij hebben vanwege de geschiedenis van de stad een inhaalslag te maken. Het aantal banen is achter gebleven bij de sterke groei van het aantal inwoners.”
Veeningen, die sinds een aantal weken ook in Almere woont, heeft in haar eerste zes maanden al met veel ondernemers kennis gemaakt en daar blijft zij ook mee doorgaan. "Daar gaan wij in 2019 met veel plezier mee door. Dan vraag ik op welke manier de gemeente hen het beste kan faciliteren. Onlangs hebben wij de eerste paal geslagen voor de nieuwe vestiging van Voiceworks in de wijk Duin. Dat is een Almeers bedrijf dat het enorm goed doet. Dat werkt inspirerend.”

Accountmanagers


De gemeente richt zich in 2019 nadrukkelijker op het binnenhalen van nieuwe bedrijven. Zo treden in januari twee extra accountmanagers in dienst en in de loop van het jaar zal ook de acquisitie meer inzet en focus krijgen. Veeningen: "Wij zijn nu druk bezig met het voorbereiden van een Nieuwe economische agenda in samenspraak met partners en het bedrijfsleven. Wat daar volgend jaar in opgenomen wordt gaat focus helpen geven aan onze inzet bij acquisitie."
Een ander thema waar Veeningen zich in de komende jaren sterk gaat maken is het versterken van de match tussen arbeidsmarkt, scholing en onderwijs. Toen zij nog wethouder was in Amstelveen heeft zij daarbij goede ervaring opgedaan met een 'House of Skills' voor de metropoolregio. Daar wordt een hele praktische werkwijze gehanteerd waarbij mensen gericht opgeleid worden voor (nieuw) werk. “Daar hebben wij bijvoorbeeld werknemers van het failliete warenhuis V&D specifieke begeleiding gegeven. Door ze met bijscholing nieuwe vaardigheden aan te leren konden veel van hen terecht op Schiphol. De noodzaak om werk te maken van scholing is hoog omdat In Almere relatief veel inwoners op Mbo-niveau zijn opgeleid en werken. De komende jaren zullen veel van die banen verdwijnen of veranderen. Ik wil met onderwijsinstellingen, maar ook werkgevers en uitzendbureaus daarop anticiperen, zodat Almeerders blijvend geschoold worden voor het werk waar bij het bedrijfsleven in de toekomst behoefte aan is."


Dienstverlening


Het ondernemersplein, gevestigd in het stadhuis, heeft zijn nut de afgelopen jaren bewezen. “Het ondernemersplein biedt laagdrempelige dienstverlening”, stelt Veeningen. “Ondernemers worden er snel en adequaat geholpen. Maar ik ben zelf ook nieuwsgierig naar ideeën van ondernemers en wij willen ook in de toekomst de dienstverlening blijven aanpassen aan wat ondernemers helpt om succesvol te zijn. Ik roep ondernemers die ideeën hebben voor onze Almeerse economische ontwikkeling en het verbeteren van de dienstverlening op om met mij contact op te nemen." Dat kan heel eenvoudig. Stuur gewoon een mailtje naar secretariaatveeningen@almere.nl.

Kansen


De wethouder ziet op een aantal terreinen ook extra kansen om te benutten. Bijvoorbeeld bij toerisme en recreatie. "Het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land biedt kansen voor de sector en ik ben in overleg met het Platform voor Recreatie en Toerisme over een breed aantal onderwerpen. We mogen ons ook verheugen over een toename van het aantal hotels in de stad. Daarvoor hebben wij ook voor het eerst in de geschiedenis van onze stad een gemeentelijk kader opgesteld. Maar ook op het gebied van kantoren is voor het eerst de leegstand licht gedaald en zien wij de vraag toenemen. Zeker met de ontwikkelingen rondom het Stationskwartier hebben wij echt nog toplocaties aan de markt te bieden waar heel hard behoefte aan is."
Ook bij het zakelijk benutten van de Floriade ziet Veeningen meer mogelijkheden voor het bedrijfsleven: "Positief is dat onlangs Zeewolde en de ondernemersvereniging daar zich heeft aangesloten bij de Floriade Businessclub die inmiddels al 140 leden telt. Daar komt dus duidelijk meer momentum in en dat steun ik van harte."

Artikel geplaatst op: 13 december 2018 - 14:14

Gerelateerd

Delen