Metamorfose Stationskwartier krijgt vorm

Door Marcel Beijer
STAD CENTRUM – De gemeente heeft een visie neergelegd waarmee het Stationskwartier een complete metamorfose moet krijgen. Het noordelijke deel (bij het WTC), wordt daarmee veel meer bij het centrum betrokken. Ook de omliggende gebieden zoals de Wisselweg en bedrijventerrein Randstad maken deel uit van het plan. Het treinstation Almere Centrum moet in 2022, als de Floriade begint, compleet vernieuwd zijn. Bedrijven en particulieren kunnen het plan definitief vorm geven.

De nieuwe doorgang in het station die voor de noord-zuidverbinding zorgt. (artist impression: aangeleverd)


Dat maakten de wethouders Maaike Veeningen en Jan Hoek afgelopen vrijdag bekend. De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met marktpartijen, NS, ProRail en ook de provincie. Er ligt nu een uitgewerkte visie dat eind deze maand aan belanghebbenden (omwonenden, bedrijven) kan worden voorgelegd. Begin december wordt dat dan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van B&W hoopt dat in de zomer het plan definitief kan worden gemaakt, zodat in het voorjaar van 2020 de eerste schop de grond in kan.
Veeningen en Hoek stellen onomwonden dat de Floriade een aanjager voor het ontwikkelingen van de visie is geweest. “Het gebied, maar vooral het station, is enorm gedateerd”, zegt Jan Hoek. “Er moest sowieso iets gebeuren. Maar door de Floriade waren betrokken partijen ook bereid om intensief mee te denken. Zo’n deadline werkt versnellend.”


2500 woningen


”Kort gezegd komt het erop neer dat het stationskwartier stedelijker en levendiger wordt”, zegt Veeningen. “Dat betekent dat we functies als ondernemen en wonen gaan combineren. We richten ons dan vooral op één- en tweepersoons huishoudens. In totaal gaat het om 2500 woningen. Maar ook meer bedrijvigheid. Dat creëert weer banen.” Met projectontwikkelaars wordt momenteel overleg gevoerd hoe het bedrijventerrein Randstad (bij het oude UWV-pand) kon worden gebruikt voor hoogbouwappartementen, met winkels ‘in de plint’ van het gebouw. Dat geldt ook voor het oude Oranjewoud-pand aan de Wisselweg dat onlangs blijkt te zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. Ook het pand Alnovum en WTC zelf zijn verkocht aan projectontwikkelaars.


Station


De gemeente wil als eerste het station Almere Centrum aanpakken. Wethouder Hoek: “Dat moet het visitekaartje van de stad zijn, maar dat is het momenteel niet.” Het idee is om het hele station te vernieuwen en te vergroenen. In het voorlopig ontwerp blijft de beroemde dakconstructie bestaan, maar wordt versterkt en voorzien van zonnepanelen. De huidige stationshal zal compleet vernieuwd worden. Links en rechts van de hal wordt er uitgebreid. Er komen een toegang tot taxi’s, en nieuwe fietsenstallingen. In het midden ontstaat een brede gang die een logische doorgang vormt van het huidige winkelgebied (Stationstraat) tot het noordelijke deel dat nu nog vooral geïsoleerd ligt.
“We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, zeggen de wethouders. “De afgelopen periode hebben diverse bewoners, winkeliers en vastgoedeigenaren hun wensen en belangen gedeeld met het speciale projectteam dat is samengesteld. Die input is meegenomen in het ontwerpproces voor het station.”


Kosten


De totale kosten voor het project bedragen 50 miljoen euro. Een fors deel daarvan wordt geïnvesteerd door de projectontwikkelaars en partijen als de NS en ProRail. Maar ook de gemeente moet een bijdrage leveren. Welke hap van die 50 miljoen de gemeente moet nemen, kunnen de wethouders nog niet zeggen. “En eerlijk gezegd hebben we ook niet overal al dekking voor. Maar die beslissing ligt uiteraard bij de gemeenteraad. Wij denken dat het belangrijk is dat we het Stationskwartier deze metamorfose geven. Het zorgt voor een nieuwe boost voor het stadscentrum waarmee we wonen, werk en recreëren samenbrengen."


Inloopbijeenkomsten


Op maandag 26 en woensdag 28 november zijn er voor omwonenden en ondernemers in de omgeving inloopbijeenkomsten waarbij zij in gesprek kunnen met de gemeente over het Stationskwartier en het station. Vervolgens gaat het college de gemeenteraad hierover raadplegen.

Artikel geplaatst op: 16 november 2018 - 15:26

Gerelateerd

Delen