Koopkracht Almeerders groeit sterkst

ALMERE - De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2017 met 0,5 procent gegroeid. In Almere was de groei bijna twee keer zo sterk: 0,9 procent. Van de grote gemeenten is dat het hoogst van heel Nederland. Dat meldt het CBS. . Alleen de kleine gemeente Rijssen-Holten groeit iets sterker 1,0%

De koopkrachtgroei in Nederland is nergens zo groot als in Almere. De groei van 0,9 procent is hoger dan andere steden in Flevoland die ook sterk groeien, zoals Lelystad en Zeewolde (0,8 procent). Dat past in de trend dat vooral kinderrijke gemeenten een groei van de koopkracht merken.
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geeft aan dat het om een doorsnee ontwikkeling gaat, tussen individuele personen verschilt de koopkrachtontwikkeling. Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl gepensioneerden hun koopkracht zagen afnemen. 

De stijging van de koopkracht in 2017 bleef achter bij de groei van de Nederlandse economie (bijna 3 procent). Een verklaring hiervoor was dat de reële lonen niet stegen in 2017; hoewel de cao-lonen met gemiddeld 1,4 procent toenamen, stegen de consumentenprijzen gemiddeld evenveel.


Werknemers
Werknemers hadden de sterkste koopkrachtstijging met in doorsnee 1,4 procent, aldus het CBS. Zij hadden profijt van fiscale maatregelen zoals een verruiming van de arbeidskorting en profiteerden ook van een verbetering van de arbeidsmarkt. Toch daalde de koopkracht bij 42 procent van de werknemers, bijvoorbeeld omdat zij minder uren gingen werken. De koopkrachtstijging van zelfstandigen is door het CBS voorlopig geraamd op 0,7 procent. Hun inkomen bestaat vooral uit winst, die voor een deel van de zelfstandigen nog niet definitief is vastgesteld.

Gepensioneerden
Gepensioneerden hadden ook in 2017 last van het niet of beperkt indexeren van aanvullende pensioenen. Samen met de relatief grote stijging van de consumentenprijzen leidde dit voor hen tot een koopkrachtdaling van in doorsnee 0,3 procent. Dat betekende dat de koopkracht voor meer dan de helft van hen (56 procent) daalde. In 2016 stegen de consumentenprijzen relatief weinig en nam de koopkracht van gepensioneerden nog met 0,8 procent toe.

Artikel geplaatst op: 13 november 2018 - 10:20

Gerelateerd

Delen