Flevolands bedrijfsleven blijft het traagst betalen

Flevolandse bedrijven blijven de traagste betalers in Nederland. De koppositie werd in het eerste half jaar van 2018 zelfs iets ‘versterkt’ ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Dat blijkt uit de Barometer Betaalgedrag van Graydon.

Foto: Adobe Stock


Op provinciaal niveau zien we dat facturen in Zeeland, gemiddeld het snelst worden betaald. Met 39,7 dagen worden facturen in deze provincie wel ruim een dag langzamer voldaan dan in het tweede kwartaal van 2017. De traagste betalers bevinden zich momenteel ook weer in de provincie Flevoland (42,4 dagen). In deze provincie is een toename te zien met ruim een halve dag in vergelijking met een jaar eerder. Alle provincies laten in meer of mindere mate een toename zien van het aantal betaaldagen.


Horeca


Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Horeca met 39,5 dagen momenteel het snelst betaald worden. Daarna volgen de Winning van delfstoffen met 39,6 dagen en de Vastgoed met 39,7 dagen.
Bedrijven in Nederland betalen hun facturen gemiddeld na 39,9 dagen. Dat is een halve dag sneller dan een jaar geleden. Daarentegen worden facturen van kleinere bedrijven gericht aan grote bedrijven steeds langzamer betaald. “De verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen heeft er niet voor gezorgd dat grote bedrijven sneller zijn gaan betalen”, zegt Maurice van Weerdenburg van Graydon. “Integendeel, het lijkt erop dat grote bedrijven de maximale wettelijke betaaltermijn zijn gaan gebruiken als richtlijn om het betaalgedrag richting kleinere bedrijven juist te laten vieren.”

Verlegd


Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen in werking getreden. Hierdoor worden grote bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het MKB binnen 60 dagen te voldoen. Sinds de invoering van de wet is de betaaltermijn met enkele dagen toegenomen, ziet Graydon terug in de betaalervaringen. “De wet is juist ingesteld als stimulans om ervoor te zorgen dat het MKB sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren. Veel grote bedrijven hebben hun betaaltermijnen juist meer verlegd richting de wettelijk gestelde 60 dagen.”

Artikel geplaatst op: 14 augustus 2018 - 06:33

Gerelateerd

Delen