Meer geld voor Flevolandse agrarische sector

De Flevolandse agrarische sector heeft enthousiast gebruik gemaakt van mogelijkheid om POP3 subsidie aan te vragen voor de maatregelen ‘ Samenwerking voor innovaties’ en ‘ Jonge landbouwers’. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten om voor deze subsidiemaatregelen meer geld beschikbaar te stellen.
Vanuit Europa wordt aan provincies geld beschikbaar gesteld om verschillende ontwikkelingen op het platteland te bevorderen. (Foto: Shutterstock)

Het subsidieplafond voor ‘Samenwerking voor innovaties’ is verhoogd van € 1.080.000 naar 3 miljoen euro. Voor de regeling ‘Jonge landbouwers’ is het totaal beschikbare budget opgehoogd van € 340.000 naar € 430.000.
Europa

Vanuit Europa wordt aan provincies geld beschikbaar gesteld om verschillende ontwikkelingen op het platteland te bevorderen. Nationale overheden voegen hier bij veel maatregelen een zelfde bedrag aan toe. De provincie verdeelt het totaal beschikbare budget over verschillende subsidiemaatregelen, die gedurende de looptijd van het programma één of enkele keren worden opengesteld. In een openstellingsperiode kunnen de betreffende doelgroepen (vaak agrariërs) een subsidieaanvraag indienen voor projecten of investeringen die bijdragen aan de betreffende maatregel. Voorafgaand aan de openstellingsperiode bepaalt de provincie hoeveel geld er bij iedere openstelling maximaal beschikbaar wordt gesteld.
Artikel geplaatst op: 27 juni 2018 - 10:30

Gerelateerd

Delen