'Economisch herstel zet door'

Door Kirsten Thuis-Woudenberg
ALMERE – De jaarrekening van de gemeente van 2017 laat een positief resultaat van 11,9 miljoen zien. Wethouder Mark Pol van economische zaken presenteerde de programmarekening donderdag aan de gemeenteraad. “Aan de jaarrekening kun je zien dat economisch herstel aan het doorzetten is”, aldus een positieve Pol.

Wethouder Mark Pol tijdens de presentatie van de begroting voor 2018. (Foto: Almere DEZE WEEK)


Vooral het Grondbedrijf bracht het afgelopen jaar flink wat geld in het laatje. Door de verkoop van bouwgrond werd 32,7 miljoen euro binnengesleept. in de crisisjaren werd er minder gebouwd en dat raakte Almere financieel flink. Maar nu is alles anders, verklaarde Pol. "De resultaten zijn zo positief dat onze reserves weer zijn aangevuld tot het niveau van 2013, toen we met dit college van start gingen."
De Almeerse woningmarkt is in 2017 flink aangetrokken. “Er is voor 1.656 woningen aan grond verkocht”, aldus Pol. “Dat is veel meer dan de afgelopen jaren. ” Daarnaast groeide het aantal bedrijven met 500. De belangstelling voor bedrijfskavels is groeiende en de leegstand van kantoren nam af. “De inzet op transformatie van leegstaande kantoren naar woningen of hotels, zoals gebouw de Aardbei, draagt daar aan bij.”
Pol verwacht voor de gronduitgifte volgend jaar nog positievere cijfers . “De gronduitgifte blijft hard gaan en de grondprijzen stijgen. Het gaat nu al harder dan in december vorig jaar. We moeten hard werken om aan de vraag te kunnen voldoen. Wel moeten we voorzichtig blijven. In het verleden hebben we in grondexploitatie geïnvesteerd, ook als we niet direct zicht hadden op verkoop. Voor de toekomst moeten we pas investeren in gronden en de gronden klaarmaken als we zeker weten dat we dit kunnen verkopen.”
Minder positieve resultaten op de programmarekening zijn het tekort bij Jeugd van 1 miljoen. Ook is er een negatief resultaat op afvalverwijdering- en verwerking. “De hoeveelheid restafval is niet gedaald, zoals verwacht, waardoor de kosten hoger uitvallen. Anderzijds blijkt een kleiner deel van het ingezamelde plastic, metaal en drankkarton recyclebaar, waardoor de vergoeding voor deze grondstoffen lager uitvalt.”
Op de programmarekening valt een reserve van 4 miljoen vrij. Toch wil Pol het nieuwe college de boodschap meegeven om te blijven sparen. “De voorgaande jaren moest er steeds geld bij. Het is nu zaak de reserves aan te vullen. Je moet het dak repareren als de zon schijnt.”

Artikel geplaatst op: 20 april 2018 - 09:00

Gerelateerd

Delen