Banenrecord in Flevoland

Uit de voorlopige resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2017 blijkt dat het aantal banen in 2017 een recordaantal heeft bereikt van ruim 176.000 banen. Er zijn maar liefst 2.200 banen bijgekomen in het afgelopen jaar (+ 1,3%).

Jan Nico Appelman. (Foto: aangeleverd)

 In Flevoland ontstaan veel banen. Vanaf de start van de provincie Flevoland in 1986 is de werkgelegenheid gestegen met 129.000 banen. Flevoland telde op 1 april 2017 ruim 176.000 arbeidsplaatsen, een record.

Jaarlijks is er veel dynamiek in de Flevolandse economie. Dit jaar is de positieve dynamiek zichtbaar bij de bestaande bedrijvigheid. De werkgelegenheid bij bestaande vestigingen (bedrijven, organisaties, instellingen en overheden) is vergeleken met vorig jaar met 4.300 banen toegenomen. Doordat er ook bedrijven verdwenen uit Flevoland is er een totaal saldo van 2.200 banen. Dynamiek in de bedrijvigheid is ook te zien bij de groei van het aantal bedrijven. Ondernemend Flevoland groeide namelijk met ruim 800 vestigingen tot boven de 38.000.

Economisch Programma
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: "Ik ben erg blij dat het aantal bedrijven en banen is toegenomen in Flevoland. De provincie stimuleert met haar Economisch Programma ondernemers met ambities tot verdere groei. Samen met andere partijen zoals financiers en onderwijsinstellingen, willen we deze opgaande lijn de komende jaren voortzetten. De potentie is volop aanwezig in het Flevolandse bedrijfsleven."

Stijgers
Na wat mindere jaren kent de gezondheidszorg in Flevoland weer een grote banengroei, en wel met ruim 800 banen. Ook in de overige zakelijke diensten, zoals het uitzendwezen, steeg de werkgelegenheid. Hier is sprake van een groei met 850 banen, die voor 700 banen is toe te schrijven aan de toename bij uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. Van de totale banengroei in Flevoland wordt dus ruim een derde ingevuld door flexibele banen. Andere sectoren die het goed deden zijn: horeca (+ 680), handel (+625), bouwnijverheid (+ 400) en onderwijs (+ 365).

Dalers
De opvallendste afname is in de sector ICT (- 1.900), door het vertrek van enkele grote vestigingen. Ook is er een afname bij de overheid (- 190).

Meer cijfers
De provincie, en de gemeenten, gebruiken de resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek onder meer voor het economische programma, beleid op het gebied van aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en monitoring. Meer cijfers kunt u hier vinden.

Artikel geplaatst op: 31 oktober 2017 - 16:21

Gerelateerd

Delen