Nederlands toerismebureau steunt Floriade

ALMERE – Het Nederlans Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) spreekt vanuit toeristisch oogpunt haar steun uit voor de Floriade in Almere. De organisatie schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad.


‘Eens in de tien jaar staat de horticulturele wereldtentoonstelling Floriade in de mondiale schijnwerpers en trekt gedurende een periode van zes maanden circa twee miljoen belangstellenden uit binnen- en buitenland’, schrijft directeur Jos Vranken. ‘NBTC initieert voor 2021 het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’, een prachtige opmaat voor 2022, waarbij we – onder andere in samenwerking met Floriade Expo – inhoud geven aan het thema ‘Growing Green Cities’ met Floriade Expo als de mustsee expositie in een hopelijk rijke jaarprogrammering.’

Perspectief2030

Volgens Vranken sluit het thema van de Floriade naadloos aan bij de landelijke beleidsvisie ‘Perspectief2030’ voor de duurzame ontwikkeling van Nederland, ‘De samenwerking draagt niet alleen bij aan de economische waarde voor Almere, Flevoland en Nederland, maar tevens aan het vergroten van het bewustzijn onder (inter)nationale bezoekers voor het belang van een gezonde leef- en werkomgeving. Dit past ook uitstekend in de beweging die de toeristische sector maakt van een sector gericht op economisch rendement naar een sector die gericht is op en bijdraagt aan de realisatie van brede welvaart en welzijn op basis van gedeelde belangen van bewoners, bedrijven en bezoekers.’

Succesvol

Het NBTC zegt zich – in nauwe samenwerking met uiteenlopende publieke en private partners – in te zullen zetten om van 2022 een succesvol jaar te maken en vertrouwen daarbij nadrukkelijk op de steun van Floriade Expo, de stad Almere en provincie Flevoland.

Artikel geplaatst op: 10 juni 2020 - 12:19

Gerelateerd

Delen