Directeur Floriade: 'Risico is incidenteel, meerwaarde structureel'

Door Marcel Beijer

'Uitgesloten!'. Het antwoord van directeur Peter Verdaasdonk van de Floriade BV is duidelijk op de vraag of de Floriade 2022 wellicht nog wordt afgeblazen. "We hebben het hier over een wéreldtuinbouwtentoonstelling van de hoogste categorie. Daar zit een heel internationaal circuit aan vast waar ministeries zich aan verbonden hebben. Een formeel diplomatiek traject. De Floriade gaat absoluut door en we gaan er een prachtevenement van maken dat Almere op de lange termijn heel veel gaat opleveren."

Peter Verdaasdonk: "Het zal niet zo zijn dat de Formule 1 in Zandvoort wel door kan gaan, en een internationale tuinbouwtentoonstelling belemmerd zou worden." (Foto: aangeleverd)

 

"De Floriade leeft nu al bij de businessclub die rond het evenement is opgericht", gaat Verdaasdonk van start. "De businessclub is enerzijds bedoeld om de Floriade binnen te brengen in het lokale en en regionale bedrijfsleven. Maar nadrukkelijk ook om de Floriade als trekker te gebruiken voor de vorming van een netwerk. Veel ondernemers zullen lid worden met de gedachte dat ze een streepje voor hebben bij aanbestedingen."

 

 Businessclub
In dat opzicht is het voordeel beperkt, stelt Verdaasdonk. "Het is wel zo dat ze daardoor hun affiniteit benadrukken. En ze hebben het voordeel dat ze deel uitmaken van het netwerk. Niet lokaal, maar regionaal. Dat is een groot pluspunt. Het leidt tot kruisbestuivingen, we organiseren themabijeenkomsten, briefings. En dat wordt steeds leuker natuurlijk. We hebben inmiddels bijna 200 leden: grote bedrijven, kleine bedrijven. Het niveau is kwalitatief hoog en divers. De provincie is lid van de businessclub, de Nationale Tuinbouwraad, de gemeente Almere. Via de businessclub kunnen leden informeel contact met elkaar hebben. We zien nu al clusters van samenwerkingen ontstaan waarbij de Floriade als katalysator dient. Op onze website hebben we een portal geopend waarop ze zich kunnen aanmelden. We streven naar 300 leden."

 

Uitleg
"Ik denk dat wij tot op heden onvoldoende hebben kunnen uitleggen hoe bijzonder de Floriade is. Inmiddels zijn we ons daarop aan het verbeteren. We hebben samen met de gemeente Almere wijkbijeenkomsten georganiseerd. Er werd vooral gekeken naar de effecten in de zes maanden dat het evenement daadwerkelijk geopend is. En het financiële risico dat daaraan gekoppeld is: het kost de belastingbetaler geld, er moet steeds meer geld bij, komen die twee miljoen bezoekers wel? Natuurlijk, dat risico is er. Het kan slecht weer zijn in 2022. Er kan een economische crisis ontstaan waardoor we die 2 miljoen bezoekers niet halen. Begrijp me goed: we gaan keihard voor dat aantal, maar we kunnen het niet garanderen."

 

Lange termijn
Verdaasdonk ziet de positieve belangstelling voor het evenement toeneemt. "Almere is een stad van pioniers, en die zijn gewend om met risico's om te gaan. Als ze die risico's niet genomen hadden, was hier alleen nog water geweest. De negatieve beeldvorming had denk ik vooral te maken met eerdere leisure- projecten. En dat begrijp ik ook wel. Maar de sfeer is niet negatief. Bij de laatste peiling in de social media lag het op fifty-fifty. Overigens zie je bij grote projecten als dit dat het sentiment pas op het laatst kantelt. Dan wordt het pas zichtbaar leuk. Dan komen de bedrijven en de handelsmissies en zien de mensen het bewijs dat we beloftes waar maken. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik betrokken was bij de opzet van Disneyland Parijs."

 

Break even
Verdaasdonk verwacht dat de Floriade als evenement break even kan draaien. "Dat is mooi, maar de Floriade is een middel en geen doel op zich. Als ik dat als losstaand evenement zou organiseren, zou ik dat misschien wel anders doen. In Almere is de Floriade het middel voor een doel. We kijken naar de positieve effecten op lange termijn. Het risico is incidenteel, de meerwaarde structureel." Verdaasdonk somt op: "In de Haarlemmermeer is structurele meerwaarde gecreëerd met de woonwijk Floriande. De Floriade is in de Haarlemmermeer trekker geweest voor het Schiphol Sternet. Bedrijven kwamen zich er vestigen. De Floriade zorgde voor een structureel hogere werk gelegenheid. Dat zijn dus lange termijn effecten. Als je dat becijfert en wegzet tegen een eventueel verlies dan krijg je een compleet ander beeld. Ook op Venlo was aanvankelijk kritiek, maar het wegennet is daar enorm verbeterd door de Floriade. Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn ook de gebouwen op dat terrein uitermate succesvol benut. Er is daar een campus gevestigd die de kennisinfrastructuur in die regio structureel vooruit duwt en hoger opgeleiden aantrekt." Voor Almere verwacht de directeur dezelfde effecten. "Ook hier zullen zich meer bedrijven vestigen die voor werkgelegenheid en een kwalitatieve schaalsprong zorgen. De Floriade wordt een showcase van hoe stedelijk leven er in de toekomst uit gaat zien."

 

Stikstof
De stikstof-aanpak zou een probleem kunnen vormen. "We hebben met de gemeente en de provincie een taskforce opgericht om te kijken welke gevolgen de stikstof-problematiek heeft en hoe we daar dan zo goed mogelijk mee om moeten gaan. Het zal niet zo zijn dat de Formule 1 in Zandvoort wel door kan gaan, en een internationale tuinbouwtentoonstelling belemmerd zou worden. Dat valt niet uit te leggen. Wij weten nog niet wat onze status wordt. Op dit moment bekijken we wat de gevolgen voor de Floriade zouden kunnen zijn: hoe de uitstoot precies is, gemeten naar de huidige normen. De laatste stap is dat we een speciale status gaan aanvragen. Het thema van de Floriade is hoe we zo duurzaam mogelijk met ons eigen milieu omgaan. Het gaat goed met de Floriade, maar veel vertraging kunnen we ons natuurlijk niet meer permitteren. In januari 2020 moet het beeld toch wel behoorlijk vast staan, mede ook om de customer journey te optimaliseren. Dat is het traject om een bezoeker zo plezierig mogelijk over het terrein te leiden. Waar er iets gedaan wordt, waar je kunt eten. Die customer journey begint overigens thuis al, als de tickets worden besteld. En die eindigt daar ook weer. Die beleving bepaalt de ervaring en ook het succes. Want dan wordt het positieve verhaal doorverteld. Dat is overigens het moeilijkste deel van ons vak."

 

Paviljoens
"Inmiddels zijn al veel landen bij de Almeerse Floriade betrokken", zegt Verdaasdonk. "Qatar, Thailand, Indonesië en China worden echt grote ankers op het evenement met grote paviljoens met tuinaanleg en ook een culturele programmering eromheen. Dus: nationale dagen, evenementen en handelsmissies. We verwachten tijdens het evenement zo'n 80 handelsmissies. We richten nu onze pijlen op Duitsland, België en Frankrijk de nabuurlanden. Daar lopen al lijntjes naar toe. Niet alleen vanuit onze organisatie, maar ook vanuit het ministerie van Landbouw en het diplomatieke netwerk van Buitenlandse Zaken dat ons fantastisch ondersteunt daarin. We hopen minstens op veertig deelnames uit te komen. En we zijn natuurlijk ook bezig om Nederlandse inzendingen binnen te halen. Dat kunnen bedrijven, nationaal en internationaal, zijn die hier iets kunnen ontwikkelen dat past in de thematiek van de Floriade. Veel tuinbouworganisaties zullen hun technieken demonstreren. Bezoekers kunnen van alles beleven, dat maakt het leuk. Het innovatiepaviljoen van de provincie wordt volgend jaar al ontwikkeld, net als de Aeres-campus. En de Dutch Innovation Experience – dat wordt de Nederlandse inzending aan de Floriade. Allemaal expo-waardige panden. Als dat zichtbaar wordt dan zal ook het enthousiasme voor de Floriade toenemen."

Artikel geplaatst op: 12 december 2019 - 14:20

Gerelateerd

Delen