Verschillende ministeries betalen mee bij projecten Floriade

ALMERE – De systematiek van financiering van de tuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 wordt vastgelegd in een convenant tussen de rijkspartners en Almere. Dat blijkt uit een brief die minister Carola Schouten heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

Minister Carola Schouten. (Foto: Rijksoverheid)

Als Almere een voorstel indient voor een innovatief project, gerelateerd aan de Floriade, dan wordt dit meegefinancierd door het ministerie op wiens beleidsterrein dat van toepassing is. 

'Het terrein waar de Floriade zich afspeelt, wordt na de Floriade verder uitgebouwd tot een duurzame, op de toekomst gerichte woonwijk, waarbij de erfenis van de Floriade in stand wordt gehouden', schrijft de minister. 'Dat betekent dat Almere nu al bij de aanleg van het Floriadeterrein rekening moet houden met de functionaliteit van het gebied daarna. Het gaat dan, naast alle aspecten die te maken hebben met tuinbouw en voedselvoorziening, om de infrastructuur, de woningbouw, de energievoorziening, circulariteit en mobiliteit.'

 

Werkateliers
Schouten laat weten dat de thematiek van de Floriade naadloos aansluit op de doelen die het Rijk nastreeft voor de komende decennia en die zijn vastgelegd in een aantal nationale en internationale akkoorden.'De Floriade is daarmee ook voor het Rijk van belang', stelt de minister die aangeeft dat met de gemeente Almere, de Floriade en de verschillende ministeries de komende tijd werkateliers worden opgezet om de voorstellen te ontwikkelen (land- en tuinbouw - natuur, voedsel en gezondheid – energie – mobiliteit - circulariteit en digitalisering. De resultaten van de werkateliers moeten leiden tot de definitieve voorstellen van Almere, op basis waarvan de financiële bijdrage aan projecten zal worden bepaald, zo stelt de minister.

 

Convenant
De gemeente heeft bij Schouten aangegeven het proces voor het einde van dit jaar te hebben afgerond. Daarna wordt dus een convenant opgesteld waarmee afspraken staan welke projecten worden goedgekeurd en door welke ministeries ze worden meegefinanciërd.

Artikel geplaatst op: 25 september 2019 - 10:52

Gerelateerd

Delen