Heeft stikstof-uitspraak RvS gevolgen voor Floriade?

ALMERE – Hoe verstrekkend zijn de gevolgen voor de Floriade, na de uitspraak van de Raad van State (RvS) dat bedrijven pas mogen bouwen als zij een stikstofbeleid hebben. In theorie zou het kunnen zijn dat de bouw van de Floriadewijk Hortus stil komt te liggen.

 

 

Momenteel moeten bedrijven zich houden aan de PAS (Programma Aanpak Stikstof) waarin de afspraken zijn vastgesteld. De RvS stelt echter dat die afspraken onvoldoende zijn. De PVV (zeer kritisch tegenover de Floriade) laat in schriftelijke vragen weten uitleg te willen van het college: ‘Kunt u gedetailleerd aangeven wat de uitspraak van de Raad van State betekent of mogelijk kan betekenen voor de bouwplannen van de Floriade? Wilt u daarbij bijzondere aandacht geven aan de invloed van deze uitspraak op de planning van het project.’ Ook wil de partij weten of de uitspraak mogelijk gevolgen heeft voor de vergunningverlening waar het gaat om bezoekers van de Floriade (auto’s en touringcars) en de parkeermogelijkheden. ‘Acht u het mogelijk dat op basis van deze uitspraak de bestuursrechter zal oordelen dat bouwactiviteiten voor de Floriade moeten worden stilgelegd?’
Als de bouwplannen door de uitspraak van de RvS moeten worden stilgelegd heeft dat uiteraard grote gevolgen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. De huizen in de wijk Hortus worden in eerste instantie namelijk gebruikt als paviljoens voor de deelnemende landen (steden).
Het college moet binnen zes weken antwoord geven op de vragen van de PVV

Artikel geplaatst op: 20 juni 2019 - 16:15

Gerelateerd

Delen