'Regio Venlo heeft geprofiteerd van Floriade'

ALMERE – De regio Venlo uiteindelijk geprofiteerd van de Floriade die daar in 2012 gehouden werd. Dat meldt dagblad De Limburger naar aanleiding van de uitkomst van een onderzoeksbureau dat na zes jaar de balans opmaakte van de Floriade.


De uitkomsten in het begin deze maand verschenen rapport zijn opvallend gunstig, ook al schuwen de onderzoekers niet hoofdschuddend te wijzen op ‘de negatieve nasleep van de Floriade (kritiek op governance, financiering gemeenten, afwaardering gronden en gebouwen)’
‘Vooral de gunstige werkgelegenheidseffecten van de expo springen het meest in het oog’, meldt de Limburger. ‘Sinds 2012 is de werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven, door de onderzoekers aan de Floriade toegeschreven, jaarlijks gestegen met 520 arbeidsplaatsen. Ofwel: in zes jaar kwamen er zo’n 3100 banen bij. Een toename die we volgens de onderzoekers ook nog eens moeten beschouwen als een conservatieve inschatting’.
Ook werd op het terrein waar de Floriade werd gehouden (Greenport Venlo) na afloop meer hectare grond verkocht dan voorheen. ‘Die kooplust van bedrijven kan – afgezien van de hoogconjunctuur van de laatste jaren – natuurlijk niet los worden gezien van de kapitale investeringen in de infrastructuur voor de expo’, aldus de Limburger
Het onderzoekbureau meldt ook nog voordelen die niet in cijfers zijn uit te drukken, zoals de aanjaagfunctie die de tuinbouwexpo leverde aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. De onderzoekers concluderen tenslotte dat er bij de Floriade Venlo sprake is van diversificatie van de economische structuur waardoor de regio minder kwetsbaar is geworden voor economische schokken. Ofwel: De Floriade 2012 heeft positief bijgedragen aan de ontwikkeling van Noord-Limburg.’

Artikel geplaatst op: 19 december 2018 - 10:28

Gerelateerd

Delen