Beëindiging onteigeningsprocedure Camping Waterhout

ALMERE - Het college heeft de Kroon verzocht de administratieve onteigeningsprocedure voor het zuidelijke deel van Camping Waterhout te beëindigen.


Het collegebesluit volgt uit de opdracht die de raad daartoe heeft gegeven tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017. De raad heeft tijdens die vergadering ingestemd met de Vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en de camping. In deze overeenkomst is geregeld dat de gemeente de gronden van de gehele camping verwerft en dat wordt gestreefd naar snelle realisatie van een nieuwe camping op het Schateiland gelegen aan de Noorderplassen.

Artikel geplaatst op: 20 oktober 2017 - 11:01

Gerelateerd

Delen