Gemeente wil uitspraak rechter over huurcontract Haddock

ALMERE – De gemeente vraagt de rechter een oordeel te vellen of het huurcontract met zeilschool Haddock als beëindigd beschouwd kan worden.


In april had de gemeente aan jachthaven Haddock een nieuwe huurovereenkomst voorgelegd. Op basis van de oude huurovereenkomst is hier een onderhandelingstermijn van vier maanden afgesproken. Nu deze termijn verstreken is, legt de gemeente aan de rechter ter beoordeling voor, of haar standpunt dat hiermee het huurcontract is beëindigd, juist is. Het gaat hierbij om een procedureel-juridische stap om zorgvuldig het proces te toetsen. Het college heeft om deze reden kennisgenomen van het besluit van de programmadirecteur Floriade tot het eventueel starten van een procedure daartoe. De gemeente voelt zich ertoe genoodzaakt deze stap nu te zetten.
De inzet van de gemeente is en blijft erop gericht dat exploitatie van een jachthaven vóór, tijdens en na de Floriade mogelijk en wenselijk is. Wat de gemeente betreft blijven de komende tijd onderhandelingen, ook tijdens de procedure, met Haddock mogelijk. Dit is ook uitdrukkelijk met Haddock gecommuniceerd, zo laat de gemeente weten.

Artikel geplaatst op: 16 oktober 2017 - 15:21

Gerelateerd

Delen