'Marktpartijen tonen grote interesse in Floriade’

ALMERE – De PVV gaat een eigen onderzoek starten naar de wenselijkheid van het stopzetten van de Floriade. Dat liet fractievoorzitter Toon van Dijk donderdagavond tijdens de Politieke Markt weten, juist op het moment dat er mooie berichten over de Floriade naar buiten kwamen. Zo tonen marktpartijen, die de Floriade meehelpen te ontwikkelen, grote belangstelling voor de Almeerse invulling van de Floriade.

Toon van Dijk tijdens de bijeenkomst over de Floriade. De PVV ziet het evenement niet zitten. (Foto: Almere DEZE WEEK)


Vertegenwoordigers van de Floriade BV gaven de raadsleden een update van de stand van zaken rond de Floriade. En daar werden de meeste raadsleden bijzonder vrolijk van. Zo werd nog eens benadrukt dat de Floriade in Almere op geen enkele manier lijkt op eerdere Floriades die in Nederland gehouden zijn, al was het alleen maar omdat er na afloop een woonwijk overblijft, maar vooral omdat de Floriade zich richt op de wijze waarop steden in de toekomst zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Zo wordt bij de opzet niet ingezet op landen die paviljoens gaan plaatsen, maar juist op grote steden. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven onder internationale architecten om gebouwen te ontwerpen. De 20 beste ontwerpen worden gerealiseerd en blijven ook na de Floriade een functie houden.

 

Officiële erkenning

Op 15 november krijgt de Almeerse Floriade de BIE-erkenning (Bureau International des Expositions) waarmee het is gekwalificeerd als officiële wereldtuinbouwtentoonstelling. Op 30 november wordt de eerste boom op het Floraideterrein geplaatst. Er zijn al afspraken gemaakt met tuinbouwtelers dat deze bomen geen sprietjes zullen worden, maar ‘flinke jongens’ die dan nog tot 2022 de tijd krijgen om verder te groeien. Verder moeten er bijzondere attracties komen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘levende brug’ die niet uit planken bestaat maar bijvoorbeeld een boom. Verder werd duidelijk dat de hoofdentree van het terrein gesitueerd wordt aan de Sturmeyweg, waar nu nog wokrestaurant Atlantis gevestigd is. Het paviljoen dat bij de entree wordt gebouwd wordt – na afloop van de Floriade – in gebruik genomen als onderkomen van de Flevocampus. Ook de businessclub van de Floriade groeit gestaag. Binnenkort wordt de honderdste inschrijving verwacht.


Marktpartijen


De meeste raadsleden raakten erg enthousiast over de mooie berichten. “Almeerders zijn nu nog erg negatief over de Floriade”, zei wethouder Tjeerd Herrema. “En dat begrijp ik wel want als het groenonderhoud in de eigen wijk te wensen overlaat, is het zuur om te horen dat de Floriade vooral groen wordt. Juist om de groene omgeving zijn mensen in Almere komen wonen. Het zit in het DNA van Almeerders. Daarom is er zoveel kritiek. Daar moeten we als stadsbestuur adequater mee omspringen.”
Herrema begreep ook de zorgen die er zijn rond de kosten van de Floriade. “Er is nog veel onduidelijk, maar zodra de marktpartijen instappen zal dat beeld ook veranderen. We hebben een aanbesteding uitgeschreven waar grote belangstelling voor is. Er zijn 28 bedrijven die gezamenlijk 14 plannen hebben ingediend. Dat is bijzonder veel.“

 

PVV


Waren de meeste partijen onder de indruk van de mooie berichten, de PVV was dat duidelijk niet. De partij wees op de enquête waaruit blijkt dat een overgrote meerderheid van de Almeerders negatief tegenover de Floriade staat. “Wij zullen nog een debat aanvragen over deze enquête”, zei fractievoorzitter Toon van Dijk. “Want er wordt ons een te mooie spiegel voorgehouden. Er wordt uitgegaan van minimaal 1,8 miljoen bezoekers, terwijl Venlo in 2012 maar 1,7 miljoen bezoekers trok. Daarom zullen wij als PVV in december een eigen enquête onder Almeerders organiseren om te peilen of het wenselijk is om met de voorbereidingen te stoppen.”
Herrema herhaalde daarop nog eens dat Almeerders zich baseren op het oude beeld dat er leeft van de Floriade. Het evenement wordt nu steeds meer zichtbaar en kunnen we eindelijk de toegevoegde waarde van de Floriade aantonen. Bijvoorbeeld ook voor de werkgelegenheid. De PVV gaat van de Floriade een verkiezingsthema. Ik zeg: kom maar op. Ik ben er niet bang voor.”

Artikel geplaatst op: 06 oktober 2017 - 10:01

Gerelateerd

Delen