Almere denkt organisatie Floriade versterkt te hebben

ALMERE - Het college gaat de ambtelijke programmaorganisatie voor de realisatie van de Floriade 2022 versterken. Dit is één van de belangrijkste conclusies die het college trekt uit de stoplichtenrapportage. Over deze rapportage gaat het college in januari met de raad in gesprek.


Het adviesbureau AT Osborne heeft de organisatie doorgelicht. De gemeente gaat de raad daarover informeren met een stoplichtenrapportage. Groen gaat goed, oranje verdient verbetering en rood gaat slecht. Uit de rapportage blijkt dat er nog behoorlijk wat verbeterd moet worden. Dat moet ook nog eens in korte tijd.
Daaruit blijkt dat de programmaregie nog onvoldoende op orde is en dat nog niet alle gronden zijn verworven. Daartoe worden nu volgens het college, samen met de nieuwe programmadirecteur, de eerste stappen tot verbetering gezet, met uitbreiding van de organisatie en het direct plaatsen van de programmadirecteur onder de gemeentesecretaris. Een ander kwetsbaar punt is de inkomstenkant. Zo is er nog geen overeenstemming over de inhoudelijke onderbouwing van de financiële bijdrage van provincie en het Rijk. Ook de gebiedsontwikkeling is nog niet op orde. Zoals bekend is de gemeente nog in overleg met de jachthaven en de camping.
Ook een risicoanalyse maakt onderdeel uit van de stoplichtenrapportage. Die laat zien dat de risico’s nu 4 miljoen euro hoger liggen dan de risicoreservering van 7 miljoen die is gedaan.

Artikel geplaatst op: 27 december 2016 - 14:54

Gerelateerd

Delen