Vooral ww-aanvragen uitzendkrachten en horeca

ALMERE – De coronacrisis heeft in april duidelijk ook zijn weerslag op de Flevolandse arbeidsmarkt gehad. Het waren vooral werknemers uit de uitzendsector en horeca die zich meldden voor een WW-uitkering.

Archieffoto: Fred Rotgans

Maar ook in de detailhandel, non-food en vervoersector hebben bedrijven het, zoals verwacht, zwaar te verduren. Door de gevolgen van coronamaatregelen nam de WW in deze branches het sterkst toe. Beroepen die sterk werden geraakt zijn onder andere kelners & barpersoneel, verkoopmedewerkers detailhandel alsmede receptionisten, telefonisten en administratief medewerkers. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in Flevoland in de sectoren overheid en onderwijs het aantal WW-uitkeringen juist iets af.

 

Vacatures
In Flevoland was de daling van het aantal online vacatures van januari tot en met april 2020 met 26% gelijk aan het gemiddelde in Nederland. Het aantal online vacatures voor administratief personeel (administratief medewerkers, boekhoudkundig medewerkers, receptionisten/telefonisten en secretaresses) daalde met 36%. Voor de beroepsgroep automonteurs was dat 57% terwijl het aantal online vacatures voor dienstverlenende beroepen als obers en barpersoneel zelfs nagenoeg verdween (-81%). Tot slot valt nog de forse daling van het aantal online vacatures in het personenvervoer op. In de maanden januari tot en met april daalde het aantal vacatures voor bus-, taxi- en tramchauffeurs met 63%.

 

Werk.nl
Het aantal openstaande vacatures op werk.nl van UWV is met 26% afgenomen sinds het begin van de coronacrisis. In absolute aantallen is de afname van het aantal online vacatures in de economisch-administratieve beroepen het grootst. Ook in de commerciële, transport & logistieke en technische beroepen is de afname van vacatures in absolute zin fors. Procentueel gezien is het aantal openstaande online vacatures voor dienstverlenende beroepen het sterkst afgenomen

Artikel geplaatst op: 20 mei 2020 - 14:49

Gerelateerd

Delen