Verkeershinder naar Hogekant

ALMERE - Het kruispunt van de Hogering met de Neonweg gaat dinsdag 2 juni om 20.00 uur dicht. Dat betekent dat het verkeer vanaf de Neonweg niet meer rechtstreeks de Hogering op kan rijden of kan oversteken naar de Herman Gorterweg. Ook vanaf de Hogering is de afslag naar de Neonweg dicht. Het verkeer kan nog wel van de Hogering naar de Herman Gorterweg en omgekeerd; dit kruispunt blijft open.

Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute voor verkeer van en naar industrieterrein Hogekant ingesteld, via de Argonweg en Audioweg. Vanaf de Audioweg tot aan de busbaan geldt er tweerichtingsverkeer. Na de busbaan is er vanuit veiligheidsredenen éénrichtingsverkeer ingesteld tot aan het recyclingperron. Deze omleidingsroute levert buiten de spits minder dan twee minuten extra reistijd op. De route naar industrieterrein Hogekant wordt met omleidingsborden aangegeven. Deze route geldt ook voor verkeer richting Recyclingperron Almere Poort.

 

Voorbelasting

De afsluiting is het gevolg van het aanbrengen van voorbelasting. Dit is nodig om te voorkomen dat de nieuw aan te leggen parallelrijbaan in de toekomst verzakt. Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags (kunststof zakken) gevuld met zand en een zandpakket, moet minimaal zes maanden blijven liggen.

Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, wordt direct na de afsluiting gestart met het ombouwen van het kruispunt Hogering-Neonweg. Die nacht worden de verkeerslichten en rijstroken aangepast. Het ombouwen van het kruispunt duurt één nacht (van 20.00 tot 06.00 uur). In deze nacht is ook de Hogering zelf dicht voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. Na het ombouwen van het kruispunt wordt gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. De Hogering zelf gaat dan weer open, de Neonweg blijft afgesloten. Na de voorbelastingsperiode, die tot en met het einde van het jaar duurt, wordt gestart met de bouw van de tunnelbak op dit kruispunt. Ook dat zal hinder voor het verkeer opleveren. Nadere details hierover volgen later dit jaar.

 

BouwApp

Via de BouwApp kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven over het project Hogering. Ook kan de app gebruikt worden om contact op te nemen met het projectteam. De app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Via de zoekbalk kan het project 'Hogering Almere' worden toegevoegd.

Artikel geplaatst op: 19 mei 2020 - 10:11

Gerelateerd

Delen