Private exploitant voor zwembaden

Wethouder René Peeters ondertekende maandag namens de gemeente Almere een overeenkomst met Optisport Almere B.V. voor de exploitatie van de drie gemeentelijke zwembaden. De gemeente Almere laat deze zwembaden exploiteren door een private exploitant. Als resultaat van een openbare aanbestedingsprocedure is de inschrijving van Optisport Almere B.V. als beste beoordeeld.


De inschrijving van Optisport blijkt uniek in de markt van zwembadexploitanten. Naast het feit dat Optisport voldoet aan alle gevraagde kwaliteitseisen gaat zij gedurende de komende contractperiode een vergoeding aan de gemeente Almere betalen voor de exploitatie van de drie zwembaden. De inschrijving is tot stand gekomen doordat Optisport veel waarde hecht aan de strategische positie van Almere.
Met de ondertekening van de exploitatieovereenkomst door de wethouder sport wordt de huidige relatie tussen de gemeente Almere en exploitant Optisport Almere B.V. voortgezet. In samenwerking met het huidige lokale zwembadpersoneel wordt een frisse start gemaakt. Het lokale zwembadpersoneel heeft positief gereageerd op de uitverkiezing van Optisport en de lopende contracten met hen zullen worden voortgezet.

Het ondertekenen van respectievelijk de exploitatie- en huurovereenkomst betreft het formaliseren van de opdracht tussen de gemeente Almere en Optisport. De nieuwe overeenkomst gaat per 1 januari 2018 van kracht.

Artikel geplaatst op: 11 december 2017 - 10:03

Gerelateerd

Delen