VBA - Almere MKB-vriendelijkste stad

Ondernemers moeten zich goed voelen in Almere. Daardoor blijven zij in Almere gevestigd en daardoor floreert de economie van de stad, want werkgelegenheid wordt gecreëerd, onderwijs gestimuleerd, de koopkracht stijgt enzovoort. Dit heb ik natuurlijk zelf niet verzonnen, maar ik zie wel degelijk het verband en daarmee het belang.


De gemeente Almere heeft grotendeels de sleutel om het ondernemersgeluk te bespoedigen en het is heel prettig om te merken dat zij die sleutel gebruikt. Het bewijs daarvoor is de mooie titel die Almere enkele weken geleden ontving, met daarbij de uitreiking van het certificaat door MKB-Nederland: MKB-vriendelijkste stad van Nederland 2019 en 2020. Die titel wordt om de twee jaar uitgereikt.

Het verdient aandacht dat Almere deze titel heeft gekregen, doordat zij naar de mening van ondernemers in Almere en daarbuiten, heel goed scoorde op een aantal pijlers. Een paar van die pijlers waren toegankelijkheid/communicatie en reputatie. Zo is de gemeente Almere digitaal goed bereikbaar via www.ikonderneemin.almere.nl, met daarin opgenomen het ondernemersloket én een portal waar ondernemers kunnen aangeven waar zij vast lopen, als het gaat om de dienstverlening van de gemeente Almere.
Daarnaast is er een fysiek Ondernemersloket waaraan op dit moment ook hard wordt gewerkt om dit verder te verbeteren. Ook werd aan ondernemers buiten Almere gevraagd waar zij zich zouden willen vestigen, als zij dit elders zouden moeten doen dan hun huidige vestigingsplaats. Almere werd verrassend vaak genoemd en dit betekent dat de reputatie van Almere stijgende is.

De prijs is in ontvangst genomen door wethouder Maaike Veeningen. Zij was trots, maar ook prettig realistisch; immers het kan altijd beter. Wethouder Veeningen voelt zich door de prijs gestimuleerd om het ondernemersklimaat verder te ontwikkelen, te verbeteren en uit te breiden. Vanuit de VBA dragen wij graag daaraan bij, want wij zetten ons in voor blije en tevreden leden in een mooie en fijne stad.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

Artikel geplaatst op: 18 april 2019 - 06:09

Gerelateerd

Delen