Van Westrhenen Voerman - 'Verdozing'

Ik blijf het een fraai gezicht vinden, telkens als ik vanaf de A27 via de Stichtse Brug naar Almere rijd. Zeker met mooi weer, als lange rijen zeilbootjes door het Eemmeer glijden en in de verte het grotendeels nog lege polderlandschap zich voor mij uitstrekt. Of dat beeld er over pakweg 10 jaar nog steeds zo uit ziet durf ik niet te zeggen. Logistiek vastgoed rukt namelijk op in Nederland. En de distributiecentra worden bovendien steeds groter en hoger.


Zo is het aantal zogenoemde XXL-distributiecentra (panden met een oppervlak van minimaal 40.000 m²) de afgelopen jaren sterk gegroeid. Maar niet iedereen is daar blij mee. Tegenstanders spreken van de ‘verdozing’ van het landschap. Zij verafschuwen de grote, grijze blokkendozen die ten koste gaan van landbouwgrond en de ruimtelijke kwaliteit. En daarbovenop de groeiende hoeveelheid asfalt en vrachtverkeer.
De belangrijkste oorzaak van de toename is uiteraard de economische groei, in het bijzonder de explosieve toename van de e-commerce. Maar ook in economisch opzicht zijn de mega-distributiecentra niet onomstreden. De vestiging van een distributiecentrum brengt weliswaar werkgelegenheid met zich mee, maar het gaat daarbij grotendeels om laaggeschoolde arbeid. Deze kan bovendien op termijn weer grotendeels verdwijnen omdat door toenemende robotisering en mechanisering steeds minder handen nodig zijn. De huidige schaarste aan logistiek personeel versterkt dat proces.
Ook in Flevoland neemt de nieuwbouw van logistiek vastgoed toe, al hebben Lelystad en Zeewolde de laatste tijd hiermee meer succes geboekt. Het enorme distributiecentrum van maar liefst 150.000 m² dat momenteel voor Inditex wordt gebouwd in Lelystad is daar het meest sprekende voorbeeld van. Almere hobbelt daar wat achter aan. Op PostNL na, dat een nieuw sorteercentrum bouwt, is het de laatste tijd wat stil gebleven. Lelystad en Zeewolde bleken goedkoper en bijvoorbeeld Nieuwegein voor de vestiging van een landelijk distributiecentrum centraler gelegen.
Toch wordt juist op Stichtse Kant in Almere, het bedrijventerrein net na de brug over het Eemmeer, vol ingezet op de komst van grote distributiecentra. Of dat gaat lukken is de vraag. Mijn ervaring als bedrijfsmakelaar zegt mij dat de maakbaarheid van het economisch gebruik van de ruimte niet al te groot is. Bedrijven kiezen zelf wel waar ze welke activiteiten willen vestigen. Het lijkt mij verstandig om alle opties open te houden zodat aan een zo breed mogelijk aantal activiteiten plaats geboden kan worden. Daarmee breng je niet alleen variatie aan in het type werkgelegenheid maar ook in het landschap. Maar zo lang het nog kan, geniet ik volop van het uitzicht.

 

Roger Bakker RM/RT
Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting
Randstad 20-25
1314 BB Almere
bakker@vanwestrhenen-bog.nl
www.vanwestrhenen-bog.nl

Artikel geplaatst op: 18 april 2019 - 06:54

Gerelateerd

Delen