Maaike Veeningen - Samen voor de lange termijn!

We zijn op zoek naar de juiste ingrediënten om onze Almeerse Economie blijvend verder te helpen. We hebben een duidelijke missie. De werkgelegenheid in onze stad omhoog helpen en de bedrijven faciliteren bij hun groei en succes.


Duurzame economische ontwikkeling doe je niet in een paar jaar. Het is zaak om de juiste strategische keuzes te maken én, heel belangrijk, om die langere tijd vol energie vast te houden.
Om die keuzes te maken doen wij een aantal zaken. Wij hebben een analyse van de Almeerse economie laten maken en zijn met deskundigen en ondernemers in gesprek geweest over zaken als: dienstverlening, start-ups en scale-ups, de economische profilering van de stad, de kwaliteit van de bedrijventerreinen.
Over de bevindingen van die twee activiteiten, de analyse en de adviezen van deskundigen en ondernemers ben ik in gesprek met de raadsleden tijdens de Politieke Markt. Met elkaar vinden wij de energie om uiteindelijk tot een gezamenlijke economische agenda te komen. De analyse biedt nuttige aanknopingspunten.
Zo doen wij er verstandig aan om te zorgen voor meer werklocaties die in een stedelijke omgeving liggen tussen andere voorzieningen. Dat zorgt voor uitwisseling tussen ondernemers onderling en met bijvoorbeeld het onderwijs.
Over onderwijs gesproken, wij hebben relatief veel mensen werken in flexibele contracten. Zou het niet mooi zijn als wij iets kunnen organiseren waardoor ook scholing en aanpassing aan de veranderende arbeidsmarkt voor hen toegankelijker is? En durven wij extra te gaan voor een sector waar wij sterk in zijn?
Ik proef bij de gemeenteraad, bij ondernemers en bij de zakelijke netwerkpartners in ieder geval de ambitie om een duidelijk lange termijn agenda te koppelen aan concrete acties in het hier en nu. Dat geeft energie en werkt aanstekelijk. Samen werken we aan een florissante lange termijn ontwikkeling van onze economie.
Ik nodig u van harte uit om uw bijdrage, in welke vorm dan ook, te (blijven) leveren en de vruchten van de economische ontwikkeling in de toekomst te helpen plukken.
Maaike Veeningen
Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Artikel geplaatst op: 21 februari 2019 - 07:21

Gerelateerd

Delen