Van Westrhenen Voerman - Op volle toeren

De vastgoedmarkt in Almere heeft in 2018 een positieve ontwikkeling laten zien. Uit de nieuwe editie van ons jaarlijkse onderzoeksrapport over de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt blijkt dat de vraag is gestegen en het aanbod is gedaald. De huurprijzen laten daardoor een lichte stijging zien. Maar er is ook een keerzijde.


In bepaalde segmenten van de bedrijfsruimtemarkt is namelijk het aanbod schaars geworden waardoor het voor bedrijven die willen verhuizen of uitbreiden moeilijker is geworden om een geschikt pand te vinden. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijfspanden van circa 400 tot 600 m², maar ook van moderne, grootschaligere bedrijfspanden zijn er nu veel minder beschikbaar.
Nieuwbouw zou een geschikt alternatief kunnen vormen maar de relatief hoge grondprijzen in Almere zijn daarbij vaak een belangrijke belemmering. Tel daar de gestegen bouwkosten bij op en dan blijkt nieuwbouw vaak veel duurder dan bestaande bouw en wordt financiering, ondanks de lage rente, lastiger. Ook in de regio’s buiten Almere is de marktsituatie op de bedrijfsruimtemarkt krapper geworden. Het zou toch jammer zijn als Almere daarvan niet weet te profiteren doordat er te weinig aanbod is.
Hoewel van schaarste op de kantorenmarkt in Almere nog lang geen sprake is, neemt het aanbod de laatste jaren wel in rap tempo af. Diverse kantoorpanden zijn uit de markt gehaald voor transformatie naar woningen en hotels. Ook in het afgelopen jaar was dat het geval, vooral op de locaties bij NS-station Muziekwijk en Randstad. Ook komt er een hotel bij aan de Televisieweg. Het aanbod van kantoorruimte in Almere is daardoor nu wat meer geconcentreerd qua locaties en panden. Wat ook helpt bij het verbeteren van de marktsituatie is de verdere toename van het aanbod van kleinschalige en flexibele kantoorruimte. Vraag en aanbod in Almere sluiten daardoor beter op elkaar aan.
Wij zien 2019 met vertrouwen tegemoet. De economische verwachtingen blijven voor komende periode gunstig waardoor we een verder groeiende vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte in Almere voorzien, waardoor ook het aanbod verder af zal nemen. Daar waar tekorten ontstaan moet nieuwbouw uitkomst gaan bieden, maar ook het upgraden van bestaande panden kan een goede optie zijn. Dat vergt een investering maar pandeigenaren moeten dat toch al doen om aan de nieuwe duurzaamheidseisen te kunnen voldoen. Bovendien worden de perspectieven voor verouderde panden die nu geen huurders trekken daarmee sterk verbeterd.

Roger Bakker RM/RT

Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting
Randstad 20-25
1314 BB Almere
bakker@vanwestrhenen.nl
www.vanwestrhenen-bog.nl

Artikel geplaatst op: 21 februari 2019 - 06:50

Gerelateerd

Delen