Remko Schnieders -  Energiek het nieuwe jaar in

Bij het ter perse gaan van deze editie van Almere Zaken is het te vroeg u bij te praten over de definitieve gunning van Amvest. We zijn nog volop bezig met het afronden van de besluitvorming.


De plannen voor 2019 zullen mede hierop vormgegeven worden. Ik verwacht u hierover meer te kunnen vertellen tijdens de informatiebijeenkomst ‘Op Weg naar de Floriade’ in het KAF op maandagavond 17 december vanaf 18:30 tot 21:30 uur. Graag ontmoet ik u daar om u bij te praten over onze plannen.
Zoals u weet werken wij samen met de tuinbouwsector aan de inrichting van het Floriadeterrein en afgelopen weken is de werving voor de tweede beplantingslaag gestart. Na het planten van 720 bomen in het Groene Stad Arboretum richten we ons nu op de heesters en vaste planten. De sector is enthousiast en we ontvangen positieve reacties van kwekers die graag bij willen dragen aan Floriade Almere 2022. Verder is de werving voor landen/steden, partners en attracties in volle gang. We zijn volop in gesprek en als daar meer concreets uitkomt, delen we dat uiteraard. Ook zijn we in gesprek met omringende gemeenten om te kijken hoe de samenwerkingen nader vorm kunnen krijgen en hoe we elkaar kunnen versterken.
Op het moment dat ik deze column schrijf, is de organisatie van de jaarlijkse grote themabijeenkomst van de Floriade Business Club in volle gang. Enkele weken geleden heeft gemeente Zeewolde zich aangesloten bij de Business Club. Gemeentebesturen en ondernemers realiseren zich steeds meer dat de Floriade echt kansen biedt. Met het thema ‘Feeding the City’, een van de subthema’s van Floriade Almere 2022, wordt er een mooi programma neergezet. Wanneer u deze column leest, heeft de bijeenkomst al plaatsgevonden. Onze ervaring is dat er tijdens deze bijeenkomsten veel kennis wordt gedeeld en dat er mooie samenwerkingen ontstaan. Bent u nog geen member, dan nodig ik u van harte uit eens te kijken op onze website en na te gaan of ook ú een van die ondernemers bent, die de wereld graag een beetje mooier kan maken. Met deze uitnodiging sluit ik graag de column en daarmee dit jaar af. Ik wens u sprankelende feestdagen. Geniet met uw naasten, kijk terug op alles wat u afgelopen jaar heeft bereikt en proost op wat gaat komen. Ik hoop dat u met net zoveel energie 2019 in gaat als ik.
Ik kijk in ieder geval uit naar de nieuwe fase waar we met Floriade Almere 2022 naartoe werken.
Wellicht tot 17 december in het KAF en anders tot volgend jaar,
Remko Schnieders
Interim Directeur

Artikel geplaatst op: 03 december 2018 - 12:04

Gerelateerd

Delen