Davids Advocaten - Nooit meer failliet?

Mark-Hendrik de Vries

Nooit meer failliet?


In september 2018 gingen volgens het CBS 213 bedrijven failliet. Dat is historisch laag. Ter vergelijking: in 2013 op het hoogtepunt van de laatste crisis failleerden elke maand 785 bedrijven. Ook een record. Maar als het aan de overheid ligt wordt dat extreme aantal niet meer gehaald. Ze heeft namelijk baanbrekende wetgeving in voorbereiding die bedrijven in zwaar weer kan redden. Waar gaat het om?
Ondernemingen met problematische schulden proberen een faillissement vaak te voorkomen door afspraken te maken met hun schuldeisers over kwijtschelding van (een deel van) hun schulden. Dat lukt alleen als alle schuldeisers akkoord gaan. Maar de medewerking van de schuldeisers is vrijwillig. En daar gaat het mis. Er liggen namelijk altijd wel schuldeisers dwars. Die houden vast aan volledige betaling. Daarmee frustreren ze de beoogde reorganisatie.
Het nieuwe wetsvoorstel zet de dwarsliggers buitenspel. Hoe gaat dit in zijn werk? Als een onderneming geen vrijwillig akkoord met haar schuldeisers weet te bereiken, kan zij de rechtbank vragen dit akkoord voor alle schuldeisers verbindend te verklaren. De verschillende soorten schuldeisers, bijvoorbeeld leveranciers, financiers en aandeelhouders worden dan in afzonderlijke klassen ingedeeld. En alle schuldeisers kunnen stemmen over het akkoord. Als tenminste één van die klassen het akkoord in meerderheid steunt dan zal de rechtbank het akkoord in beginsel verbindend verklaren. Het akkoord is dan verbindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders die gerechtigd waren daarover te stemmen, ook al hebben ze tegengestemd.
Belangrijk is dat de rechtbank tegenstemmende schuldeisers die ook in een faillissement niets zullen ontvangen kan negeren. Omgekeerd is er wel de waarborg dat schuldeisers en aandeelhouders bij een akkoord niet minder ontvangen dan wat ze in een faillissement zouden ontvangen.
Revolutionair is dat de ondernemer zijn contractspartij bij een duurovereenkomst kan dwingen deze te wijzigen. Zo kan hij verlaging forceren van te hoge huurlasten die een succesvolle reorganisatie verhinderen. Of kan hij een verliesgevend contract openbreken. Omgekeerd kunnen schuldeisers hun lopende contracten niet beëindigen vanwege een akkoord. Tot slot kunnen schuldeisers gedurende een afkoelingsperiode van twee maanden hun vorderingen niet afdwingen.
Als deze wet wordt aangenomen hoeven in de kern levensvatbare bedrijven niet meer failliet te gaan. Het aantal van 213 per maand kan dan verder omlaag.

Davids Advocaten
WTC Almere
088 - 500 4304
mark.devries@davidslaw.nl
www.davidslaw.nl

Artikel geplaatst op: 01 november 2018 - 06:02

Gerelateerd

Delen