Autozaken - Cashen

Onze overheid, die jaarlijks de schatkist met vele miljarden gevuld ziet worden met autobelastingen (BTW, BPM, accijnzen op brandstof), spint garen bij de op 1 september ingevoerde nieuwe meetmethode voor brandstofverbruik.


Door de overschakeling van de NEDC (New European Driving Cycle) naar de WLTP-methode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) komt er vanaf die datum veel meer geld in het laadje. De BPM gaat namelijk flink omhoog omdat die gerelateerd is aan de CO2-uitstoot en die nieuwe testmethode levert een verbruikscijfer op dat veel hoger ligt dan die uit de laboratoriumtest tijdens de NEDC. De eerste testresultaten geven aan dat er gemiddeld 7 g/km meer CO2-uitstoot is.
Tot 1 januari 2019 is er een overgangsregeling voor auto's die WLTP getest zijn. Daarna zal de uitkomst van de WLTP-test gebruikt worden voor de hoogte van de BPM. CO2MPAS is de naam van het omrekenmodel en zou een beperkte invloed hebben op de BPM. Auto-importeurs hebben andere berekeningen en die geven een andere beeld. De CO2-uitstoot en dus ook de BPM-afdracht zou substantieel hoger uitkomen. Daardoor zal de BPM voor modellen uit het A-, B- en C-segment stijgen met 1.500 tot wel 5.000 euro. Die BPM van grotere modellen - en dan met name diesels - kan zelfs veel hoger uitvallen. Kassa!
Nog even iets anders. Of er niets gebeurd is, lijkt er al weer fraude in het spel. Autofabrikanten moeten in 2021 een zogeheten nulmeting gedaan hebben. Ze moeten dan de cijfers van de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer inleveren. In 2025 zouden nieuwe auto's 15 procent minder uit mogen stoten dan de nulmetingen en u voelt hem al aankomen. Het lijkt erop dat sommige fabrikanten die nulmetingen nu kunstmatig ophogen om in de nabije toekomst aan de criteria te kunnen voldoen. Dus niet minder maar meer CO2. In Brussel hebben een paar ambtenaren zitten slapen door de verantwoordelijkheid van de nulmeting bij de fabrikant zelf neer te leggen. Daar is een gezegde voor: Slapen doe je 's nachts.

Hans van Sunder


Autojournalist
HvS Publiciteit
hvsunder@gmail.com

Artikel geplaatst op: 01 september 2018 - 06:00

Gerelateerd

Delen