Swart - Personeel

Kwalitatief goed personeel is moeilijk te vinden, hoorde ik recentelijk. Wat kwalitatief goed personeel precies betekent, zal vermoedelijk voor iedere ondernemer verschillen. De invulling daarvan hangt ook af van de wijze waarop een onderneming tegen personeel aankijkt. In alle gevallen echter, beheerst een belangrijk onderdeel van het recht de verhouding tussen personeel en de onderneming: namelijk het arbeidsrecht.


Het arbeidsrecht omvat regels die toezien op de rechtsverhouding tussen werknemer en werkgever. Dat zijn veelomvattende regels die allerlei begrippen bevatten zoals bijvoorbeeld de “aanzegverplichting”, de “transitievergoeding” of het “afspiegelingsbeginsel”. De meeste van deze begrippen zullen een belletje doen rinkelen. Het voert te ver om in het bestek van deze column op de inhoud van dit soort begrippen in te gaan en de toepassing daarvan verschilt overigens ook per geval.
Wel deel ik graag een tweetal observaties. In de eerste plaats merken wij in onze praktijk, dat zowel werkgevers als werknemers vaak onvoldoende op de hoogte zijn van het arbeidsrecht. Met andere woorden: beiden weten vaak niet goed wat hun juridische positie is, indien een geschil is ontstaan of dreigt te ontstaan. Regelmatig worden dan al allerlei verwijten over en weer gemaakt of wordt getracht de arbeidsovereenkomst met kunst en vliegwerk te beëindigen. Dit bemoeilijkt uiteindelijk de oplossing van het geschil. Het is meestal verstandiger om tijdig deskundige bijstand in te schakelen, zodat zowel werknemer als werkgever op professionele wijze begeleid kunnen worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De consequenties van onjuiste beëindiging kunnen namelijk voor zowel werknemer als werkgever groot zijn, zoals bijvoorbeeld het verval van recht op uitkering of de hoogte van de te betalen vergoeden.
In de tweede plaats merken wij dat het cruciaal is om als onderneming of werkgever een advocaat te kiezen die daadwerkelijk past bij die onderneming of werkgever. Zoals ik aan het begin van deze column al schreef: de wijze waarop een onderneming haar personeel ziet verschilt per onderneming. Een advocaat die goed begrijpt waarom een onderneming tot een bepaalde beslissing is gekomen of op een bepaalde wijze een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, kan in positieve zin het verschil maken bij het oplossen van een geschil. Spiegelbeeldig kan een advocaat die de onderneming of werkgever helemaal niet begrijpt, een oplossing onnodig compliceren of frustreren. Het arbeidsrecht, met haar ingewikkelde begrippen, biedt geen kant en klare oplossingen voor problemen. Een advocaat die bij de onderneming past kan mogelijk wel die oplossing creëren. Zo blijkt dat de keuze voor een advocaat eigenlijk net zo belangrijk is als de keuze voor personeel.

mr. Ulysse Ellian


Advocaat
036-7601855
Spoordreef 26a
www.swartlaw.nl

Artikel geplaatst op: 03 mei 2018 - 06:15

Gerelateerd

Delen