Swart - Oog voor elkaar

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, maatschappelijk ondernemen: begrippen die tegenwoordig helemaal 'in' zijn. Een beetje ondernemer onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde wijze.


Wat al deze hippe begrippen precies inhouden, laat ik in het midden. Een belangrijk onderdeel is in ieder geval het nemen van verantwoordelijkheid jegens de maatschappij, of met andere woorden: oog hebben voor het welzijn van de werknemers, maatschappij en het milieu. Dit kan op allerlei manieren, van het aanbieden van sportmogelijkheden en fruit voor werknemers tot het verminderen van bedrijfsaval.
Het nastreven van zoveel mogelijk rendement voor een bedrijf en tegelijkertijd rekening houden met het milieu en welzijn van medewerkers en maatschappij, is vanzelfsprekend een nobel en zinnig streven. In mijn werk zie ik dit streven echter niet altijd terug. Sterker nog: ik word ingeschakeld op het moment dat problemen tussen partijen zijn ontstaan of geëscaleerd. Die kunnen hoog oplopen, waarbij dan geen sprake meer is van het 'oog hebben voor elkaar'. Ik kan u verzekeren dat dan ook niet meer aan het milieu wordt gedacht. Beslechting van het geschil staat dan centraal.
Juist door oog te hebben voor anderen, kunnen veel problemen en conflicten voorkomen worden. Met regelmaat zie ik slecht geschreven contracten langskomen. Of onduidelijke e-mails die dan als de basis van een overeenkomst van opdracht moeten gelden. Of WhatsApp-berichten aan de hand waarvan een opdracht wordt beëindigd. Dit zijn allemaal voorbeelden van het weinig oog hebben voor anderen.
Investeren in de maatschappij betekent ook dat je rekening moet houden met de belangen van anderen, vooral diegenen waarmee je zaken doet. Vanzelfsprekend kunnen die belangen botsen, maar daar kunnen afspraken over gemaakt worden. Om misverstanden te voorkomen: ik zeg niet dat je elk detail van te voren moet uitonderhandelen en vastleggen in een overeenkomst, maar een heleboel relevante omstandigheden kunnen prima op een duidelijke wijze vastgelegd worden tussen partijen. Dat kan later, indien een meningsverschil dreigt te ontstaan, zorgen voor duidelijkheid.
Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent naar mijn mening dus ook het rekenschap geven van elkaars belangen. Natuurlijk streeft elke ondernemer uiteindelijk zijn eigen belang na, maar door tijdig rekening te houden met de belangen van een ander kunnen veel juridische conflicten voorkomen worden. Daarmee is de kans groter op een duurzame relatie en dat is immers net zo belangrijk als duurzaam ondernemen.

Ulysse Ellian

Advocaat
Spoordreef 26A
1315 GP ALMERE
Tel.: 036 – 760 18 48

Artikel geplaatst op: 22 februari 2018 - 06:43

Gerelateerd

Delen