Countus - Laat je horen!

Onlangs heb ik voor een cliënt weer eens gebruik gemaakt van het mooie recht om “te worden gehoord”. Deze cliënt had een belastingaanslag ontvangen waarmee we het niet eens waren.


De inspecteur had correcties op de aangifte aangebracht waardoor de aanslag hoger uitviel dan wij berekend hadden. Meningen en standpunten kunnen wel eens verschillen. Vervelend natuurlijk, maar ja, dat is all-in-the-game. We wisten dat die aanslag eraan zat te komen, want de inspecteur moet een voorgenomen correctie wel eerst even per brief melden. Tuurlijk, gelijk een hele briefwisseling met de inspecteur over de feiten en de standpunten en argumentaties voor en tegen. Maar ja, als dat dan nóg niet tot overeenstemming leidt, volgt toch die belastingaanslag. Vervolgens bezwaar tegen de aanslag aangetekend en (weer) gemotiveerd aangegeven waarom de correcties dan toch echt onterecht zijn. En dan volgt er een mooi fenomeen voordat een nieuwe inspecteur uitspraak doet op het bezwaarschrift: het horen van de belastingplichtige. Wettelijk is geregeld dat de belastingplichtige zijn standpunten nog eens mondeling mag toelichten. Nou zul je je misschien afvragen, wat heeft dát nou nog voor zin? Alles is toch al uitentreuren in brieven uitgewisseld aan argumenten en standpunten? Geeft dus alleen maar extra adviseurskosten! Nou, mijn advies is: zeker doen! Je kunt met nog zoveel mooie bewoordingen je stellingen en argumentaties op papier zetten, elkaar in de ogen kijken en spreken geeft een hele nieuwe dimensie aan het discussietraject. Je kunt veel beter en ruimer het specifieke van jouw situatie toelichten, de achtergrond, toedracht en vaak ook emotionele aspecten die daarbij een rol hebben gespeeld. Ondernemers handelen toch nog al eens op gevoel, niet!? De inspecteur hoeft formeel alleen maar te luisteren, maar meestal ontstaat toch wel een echt gesprek. Ons gesprek van onlangs duurde 2 uur, veel uitgewisseld! Dan kun je ook aftasten welke punten juist voor de inspecteur meer en minder belangrijk zijn in zijn oordeelsvorming en kun je daarop direct inhaken. Door gebruik te maken van het hoorgesprek haal je alles uit de kast om de inspecteur te overtuigen van jouw standpunt. Lukt dat, prachtig! Lukt dat niet, dan is het óf de correctie accepteren óf de volgende, kostbare, langlopende en onzekere fase in: beroep bij de Rechtbank.
Oh ja, mijn cliëntcasus ………….. nog in blijde verwachting!
Henk Jan Roersma RB
Countus
Senior Belastingadviseur

Artikel geplaatst op: 07 september 2017 - 06:03

Gerelateerd

Delen