VBA - Energie

Het is misschien voor de buitenstaander een eentonig verhaal, maar het gaat gewoon hartstikke goed met de VBA. Het bruist aan alle kanten en de energie is voelbaar, in alle geledingen van de vereniging.


Onze Algemene Leden Vergadering, eind mei in het Van der Valk Hotel, was daar het levende bewijs van. Er waren in totaal bijna honderd VBA-leden tijdens de ALV en op ons traditionele zakenuurtje daarna.
Elders op deze pagina leest u meer over onze ALV en toch heb ik de behoefte om een paar zaken over het voetlicht te brengen. Na een aantal moeilijke jaren schrijven we weer zwarte cijfers en hebben we definitief akkoord gekregen van onze Kascommissie. Daar zij we trots op. Hulde aan onze penningmeester Saskia van Haga! Zij trad afgelopen vergadering af als bestuurslid van de VBA en wordt kundig opgevolgd door Robin Ras. U gaat nog veel van hem horen!
Erg positief vind ik het feit dat veel ‘oude gezichten’ de weg richting VBA weer weten te vinden en dat ook de jeugd steeds meer aansluiting heeft met de doelstellingen van onze vereniging. Tijdens de ALV presenteerden studenten van Windesheim een onderzoek met positieve uitkomst en zij hadden tevens een aantal verbeterpunten. Wij zullen hun adviezen meenemen in ons beleid richting toekomst. Het zou niet slim zijn dit soort signalen te negeren, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
In mijn vorige column meldde ik u de oprichting van de MVO kring binnen de VBA en u heeft zowel op onze pagina in AZaken als onze website kunnen lezen wat een en ander inhoudt. De geluiden zijn onverdeeld positief en goed voorbeeld doet blijkbaar goed volgen, want nu is er ook een ICT Kring in oprichting. Op deze pagina leest u er meer over.
Als laatste wil in ook de positieve ontwikkelingen op de Bedrijventerreinen aanstippen. Bestuurslid Bas Reimert, de opvolger van Dolf Luning, heeft dit onderwerp binnen het bestuur onder zijn hoede en hij is vanaf begin dit jaar keihard bezig om ook daar de organisatiegraad te verbeteren. Goede contacten met Gemeente en structureel overleg over zaken die ondernemers aangaan zijn daarvoor essentieel. De eerste resultaten zijn al zichtbaar en tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan. Ons doel: zelfstandig opererende Bedrijventerreinen onder de parapluie van de VBA, waarbij we als toonaangevende gesprekspartner op elk terrein aan tafel zitten.

Hans Marsé

Voorzitter VBA

Artikel geplaatst op: 12 juni 2017 - 06:49

Gerelateerd

Delen