Hoogwoud & Van Haga - Belastingrente

De vroegere heffingsrente van de Belastingdienst was simpel: over een belastingschuld moet je heffingsrente betalen, over een belastingvordering ontvang je heffingsrente. Het rentepercentage was redelijk in vergelijking met de geldende marktrentes.


Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Daarbij gelden vanaf 2014 de volgende minimumpercentages:
•   8% voor vennootschapsbelasting
•   4% voor overige belastingen, waaronder inkomstenbelasting
Afgezet tegen een Euribor van ongeveer 0% lijken deze percentages al veel minder redelijk.
Lees je echter de uitleg op de website van de Belastingdienst, dan lijkt het erop dat de belastingdienst er toch in slaagt om veel hogere spaarrente te realiseren dan wij allemaal bij elkaar:
“Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente” vermeldt de website.
Daarnaast suggereert de website dat wij met deze hoge rentes mee mogen profiteren:
“Dit werkt naar twee kanten. Wij kunnen u rente in rekening brengen, en u kunt rente vergoed krijgen van ons.”
Van een rentevergoeding door de belastingdienst is echter slechts sprake als de belastingdienst aan het treuzelen slaat, of er langer dan drie maanden over doet om de (voorlopige) aanslag op te leggen.
Andersom echter, bij een te betalen bedrag, wordt de rente reeds berekend als de aanslag na 1 juli volgend op het belastingjaar wordt opgelegd.
Conclusie:
Gezien deze rentepercentages is het dus belangrijk om de termijn waarover belastingrente kan worden berekend door de belastingdienst, zo kort mogelijk te houden. Tevens is het van belang om het bedrag waarover de belastingrente wordt berekend zo laag mogelijk te houden. Dit kan je realiseren door het tijdig (laten) indienen van een verzoek om een voorlopige aanslag waarbij het van belang is dat deze voorlopige aanslag zo goed als mogelijk de realiteit benadert.
De schatkist vaart wel bij deze regeling. In 2014 leverde de belastingrente een positief saldo op van bijna € 150 mln. In 2011 was dat saldo nog negatief € 76 mln.

Marijke Hoogwoud


Hoogwoud & Van Haga B.V.
G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere

Artikel geplaatst op: 28 april 2016 - 06:52

Gerelateerd

Delen