Weining draagvlak meer voor DE-on

Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) laten alternatieve uitvoeringsvormen voor de Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) onderzoeken op hun haalbaarheid. Door veranderende omstandigheden op financieel en economisch gebied blijkt er nu te weinig draagvlak bij betrokken partners te zijn voor de oorspronkelijke opzet.

 

De provincie is een aantal jaren geleden gestart met DE-on, een samenwerking tussen de provincie, de Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en een aantal marktpartijen. Na een haalbaarheidsonderzoek is afgelopen zomer een breed gedragen businessplan gepresenteerd. Nu DE-on echter de uitvoeringsfase zou ingaan, haken partners af vanwege financiële en economische motieven. Hoewel de partners veel potentieel zien in de opzet en de werkwijze van DE-on, stellen zij in deze tijd van soberheid andere prioriteiten.

Verantwoordelijke gedeputeerde Marc Witteman betreurt de vertraging die het dossier oploopt: “Het is zeer begrijpelijk dat gemeenten en bedrijven onder de huidige economische omstandigheden terughoudend zijn met grote investeringen. Dat neemt niet weg dat de ideeën waaruit DE-on ontstond, bij de provincie nog altijd rechtovereind staan. Ik ga de komende tijd werken aan een haalbare invulling voor dit dossier, een invulling die ook voldoet aan de voorwaarden die Provinciale Staten stelden.”

In 2009 besloten Provinciale Staten dat de opbrengsten van de verkoop van de aandelen van Essent en NUON, samen zo’n 6,5 miljoen euro, ingezet moesten worden voor de verduurzaming van de Flevolandse energiehuishouding. Nu voorzetting van DE-on in de huidige opzet niet haalbaar blijkt, gaat de provincie onderzoeken welke alternatieven mogelijk en haalbaar zijn. Op 16 januari zullen GS hierover met Provinciale Staten van gedachten wisselen. In de eerste helft van 2013 wordt meer duidelijkheid verwacht.

Artikel geplaatst op: 11 januari 2013 - 07:35

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: