KvK: TOGS en Tozo meest relevante coronaregelingen

 

De Kamer van Koophandel heeft gepeild dat in de huidige coronacrisis de regelingen TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als meest relevant worden ervaren door ondernemers.

Uit de peiling van de KvK blijkt dat de grootste groep ondernemers vindt dat TOGS en Tozo het best aansluiten op hun huidige situatie. Wel blijkt er een verdeeld beeld te bestaan over de duidelijkheid van de informatie van overheidsregelingen. Zelfstandigen en micro-mkb’ers geven relatief vaker aan al in financiële moeilijkheden te zitten dan grotere bedrijven. De impact van het coronavirus is het grootst op reguliere werkzaamheden van kleinere bedrijven. Dat blijkt uit de KVK Flitspeiling onder ruim 10.000 ondernemers die in de periode van 26 tot en met 30 maart 2020.

 

Flitspeiling

De Flitspeiling is een continue meting van een beperkt aantal vragen om zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en hoe ondernemers aankijken tegen de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. De peiling is in te vullen door bezoekers van KVK.nl/corona.

 

Grote impact

Meer dan de helft van de zelfstandigen geeft aan dat de reguliere werkzaamheden momenteel helemaal niet doorgaan en bij micro-mkb’ers is dat iets minder dan de helft. Een grote impact is ook zichtbaar in de persoonlijke dienstverlening, horeca en cultuur sport en recreatie. Het merendeel van de ondernemers uit deze sectoren geeft aan dat de reguliere werkzaamheden op dit moment helemaal geen doorgang kunnen vinden.

 

Horeca

In de peiling is gevraagd naar de waardering van de ondernemers voor de verschillende regelingen in het noodpakket voor economie en banen. Met name de zelfstandigen vinden de TOGS en de Tozo de meest relevante regelingen. TOGS wordt met name door respondenten uit het micro-mkb (twee tot en met negen werkzame personen) en door ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening als meest relevant aangemerkt. Bijna vier op de tien ondernemers vinden de mogelijkheid van het uitstel van betalen van belasting relevant en een kwart zegt dat over de regeling NOW (Overbrugging behoud werkgelegenheid). Op regelingen als de verruiming van de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten), GO (Verruiming regeling Garantie Ondernemers-financiering) en de rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten door Qredits zal naar verwachting een veel kleinere groep ondernemers een beroep doen.

 

 

 

 

Artikel geplaatst op: 09 april 2020 - 10:46

Gerelateerd

Delen