Stop op ombouw bedrijfspanden naar woningen

ALMERE – De gemeente stopt voorlopig even met het ombouwen van kantoorpanden naar woningen. De gemeente zegt steeds vaker benaderd te worden door eigenaren van bedrijfspanden en projectontwikkelaars om bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen of in woonwijken te transformeren naar een niet-werkfunctie. Zelfs voor panden waar nog bedrijven in zijn gevestigd en actief zijn.

Eén van de redenen dat dit gebeurt, is dat een transformatie naar woningen vaak financieel interessanter is dan het behoud van de bestaande bedrijfsfunctie. ‘Voor transformaties die niet binnen de bestemming van het betreffende pand passen zal op basis van een aanvraag overwogen moeten worden om af te wijken van het bestemmingsplan’, zo stelt de gemeente. 

Momenteel is het mogelijk om op verschillende bedrijventerreinen kantoren om te vormen naar aar niet-werkfuncties. Maar volgens de gmeeente komt daardoor voor de stad belangrijke werkfunctie onder druk te staan. Vooruitlopend op de actualisering van de gemeentelijke visie werklocaties (GVW), is daarom een tijdelijke stop afgekondigd. Deze stop geldt voor binnenstedelijke bedrijventerreinen, reguliere bedrijventerreinen en de woonwijken totdat de nieuwe GVW door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Uitzondering
Voor het stadscentrum, de stedelijke vernieuwingsgebieden van Haven en Buiten en de vijf transformatiegebieden (De Paal, Ambachtsmark, De SteigerZuid, Louis Armstrongweg en Randstad 20 en 21) geldt deze tijdelijke transformatiestop niet.

 

Artikel geplaatst op: 27 november 2019 - 12:56

Gerelateerd

Delen