Leegstandsbelasting voor winkeleigenaren?

ALMERE – Op initiatief van de fractie Buyatui wordt over twee weken besproken of het mogelijk is om winkeleigenaren een belasting op te leggen als een winkelpand leeg staat: leegstandsbelasting.


De eenmansfractie van raadslid Hassan Buyatui roept met de motie om onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheid tot invoering van leegstandsbelasting. Volgens het voormalige raadslid van de PvdA lijkt het erop dat eigenaren van winkelpanden liever winkelpanden leeg laten staan dan ze tegen een lagere prijs te verhuren. Volgens Buyatui staan er daardoor veel panden leeg in het centrum en is dat een doorn in het oog. ‘Delen van het centrum maken door deze leegstand een verpauperde indruk’, schrijft Buyatui in de motie. ‘Leegstandsbelasting zal eigenaren stimuleren om actief op zoek te gaan naar een nieuwe huurder.

Buyatui roept het college op om onderzoek te doen naar deze mogelijkheid en dit voor 1 januari uit te voeren. Over twee weken wordt de motie besproken tijdens de Politieke Markt.

Artikel geplaatst op: 21 oktober 2019 - 11:48

Gerelateerd

Delen