Column Van Westrhenen Voerman: Door de grens

Voor het eerst sinds lange tijd is het aanbod van bedrijfsruimte in Almere onder de grens van 100.000 m² uitgekomen. Uit ons meest recente onderzoek naar de markt voor bedrijfsruimte blijkt dat medio 2019 in totaal circa 98.300 m² bedrijfsruimte werd aangeboden. Dat is 44% minder dan een jaar eerder (circa 175.000 m²). Het aanbod van grootschalige panden (> 5.000 m²) nam zelfs met 65% af.


Deze daling van het aanbod komt voor een deel door de verhuur of verkoop van aangeboden objecten. Zo kon in het eerste halfjaar van 2019 een opname van 44.200 m² worden genoteerd. Daarmee bleef de vraag wel achter bij de eerste helft van 2018, toen circa 69.300 m² werd opgenomen. Ook het aantal transacties kwam dit halfjaar lager uit.
Dat het aanbod van bedrijfsruimte in Almere sterk is geslonken, is vooral goed nieuws voor eigenaren van vastgoed. Bij een krappere markt is er meer ruimte voor een stijging van de huurprijzen en neemt de waarde van het vastgoed toe. De keerzijde is dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om geschikte bedrijfshuisvesting te vinden. Vooral grootschalige bedrijven hebben in Almere nauwelijks meer keuze. Zij moeten dus ofwel uitwijken naar andere gemeenten (maar daar speelt vaak hetzelfde probleem) of kiezen voor nieuwbouw (en voor wie direct ruimte nodig heeft duurt dat te lang).
Op de kantorenmarkt in Almere is de situatie nog altijd heel anders. Hoewel het aanbod van kantoorruimte in het eerste halfjaar van 2019 opnieuw is gedaald (-17%), is het met 122.500 m² nog altijd zeer ruim. Transformatie van kantoren naar woningen en het flexibeler en kleinschaliger aanbieden van kantoorruimte zorgen wel voor verbetering van de marktsituatie, maar het zal nog jaren duren voordat er gesproken kan worden van een gezond evenwicht.
Wat daarbij niet helpt is dat de vraag naar kantoorruimte in Almere nog altijd vrij laag is. Zo werd in het eerste halfjaar slechts 7.800 m² kantoorruimte verhuurd of verkocht aan nieuwe gebruikers. Dat is 33% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien zit in dat opnamecijfer een enigszins vertekenende transactie verwerkt. Zo huurde The Office Operators namelijk 3.300 m² in het WTC Almere. Deze ruimte wordt echter vervolgens als flexibel kantoorconcept gewoon weer voor huurders aangeboden.
Hoe de vraag naar bedrijfsruimte en kantoorruimte in Almere zich de komende periode gaat ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. De toekomst moet uitwijzen of het huidige lage aanbodniveau van bedrijfsruimte van blijvende of kortdurende aard is geweest.
Roger Bakker RM/RT
Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting
Randstad 20-25
1314 BB Almere
bakker@vanwestrhenen.nl
www.vanwestrhenen-bog.nl

Artikel geplaatst op: 19 september 2019 - 06:00

Gerelateerd

Delen