Zorgen om ontwikkelingen waterrecreatie in Almere

Door Petra Onderwater
ALMERE – De Stichting Leisure Belang Almere (SLBA) en Almeerse watersportverenigingen en -bedrijven maken zich zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie in Almere. “Waar in 2015 voortvarend een start werd gemaakt met het ontwikkelen van aantrekkelijke vaarroute met de Blauwe As, zien wij nu het prille succes van onze stad als waterrecreatie-hotspot onder druk komen staan.”

De jachthaven en gemeentehaven in Almere Haven. (Foto: Rien Moolhuizen)


De SLBA, WSV Almere Haven, WSV Noorderplassen West, Boei2, Haddock Watersport, Marina Muiderzand en Almere Rondvaarten uiten hun zorgen in een brief aan de gemeenteraad. “Geen stad heeft meer te bieden op en rondom het water. Maar al die Almeerse wateren, oevers, kades en stranden geven ook een flinke opgave op het gebied van beheer, onderhoud en handhaving. Juist daar komen de ambities van de stad niet meer overeen met het beleid", zo stellen de briefschrijvers.
“Er worden steigers weggehaald of geprivatiseerd, er zijn minder anker- en pleisterplaatsen, nieuwe bruggen zijn niet voldoende hoog en watergangen niet voldoende diep om onze stad vanaf het water te ontsluiten. Ook wordt het ligplaatsbeleid buiten de havens sinds vele jaren niet gehandhaafd, met als gevolg dat grachten en vaarten vol liggen met bootjes en dat kort verblijf passantenplaatsen bezet worden gehouden door ‘stadsnomaden’. Nu staat de gemeente voor de opgave om tientallen boten af te voeren, tijdelijk op te slaan en uiteindelijk als afval af te voeren omdat ze de eigenaar niet kent en daarmee kosten niet kan verhalen.”

Haddock


De briefschrijvers betreuren het ook dat bij het verdwijnen van jachthaven Haddock niet is gekozen voor een private ontwikkeling om de booteigenaren een alternatieve ligplaats te bieden, maar voor het aanleggen van (tijdelijke) ligplaatsen in de gemeentehavens. “Een project waarmee behoorlijke kosten zijn gemoeid, maar waarvoor de gemeente Almere liggelden vraagt die ver onder de marktconforme prijzen liggen. Als gevolg nemen de vraag naar ligplaatsen en daarmee de kansen voor een nieuwe private jachthaven af.”
Ook het voornemen om per januari 2020 een forse toeristenbelasting te gaan heffen, valt de watersportbedrijven en -verenigingen rauw op het dak. “Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de Almeerse waterrecreatie en ons uit de markt prijzen.”

Voorstellen


De briefschrijvers stellen onder meer voor om de tarieven voor gemeentelijke ligplaatsen per 2020 met 50% te verhogen naar marktconforme tarieven, vignetten in te stellen voor boten buiten de jachthaven en alleen kortverblijf te belasten met toeristenbelasting op basis van een maximaal percentage van de prijs per overnachting van 2%. Ze gaan verder graag met de gemeente Almere om de tafel, "om samen tot een goed en evenwichtig ligplaats- en waterrecreatiebeleid te komen."

Artikel geplaatst op: 29 augustus 2019 - 11:03

Gerelateerd

Delen