Agro experts verenigen zich in adviesraad

‘Gezonde landbouw voor iedereen’, dat is één van de speerpunten die experts uit Flevoland zich ten doel hebben gesteld in de nieuwe Agro Expert Raad, de AER. De adviesraad wil onderzoeken welke ontwikkelingen en initiatieven kansrijk zijn voor Flevoland. De AER wil daarmee een impuls geven aan vraagstukken in de agrofoodsector in Flevoland.


“Bouwen aan een diverse agrofoodsector is daarbij belangrijk”, stelt Krijn Poppe, senior economist van Wageningen University & Research. Hij is voorzitter van de AER: “er zijn nog onvoldoende oplossingen voor de vraagstukken rond milieu, klimaat en landschap. Verandering is nodig en gewenst, ook bij de consument van de toekomst. De agrofoodsector wil voorop blijven lopen in de wereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de leefomgeving versterken in een verstedelijkende omgeving.”
Om de rol van voedselproducent te blijven vervullen en het hoofd te bieden aan de vraagstukken rond milieu en klimaat zet Flevoland in op gezonde landbouw voor iedereen.
De AER adviseert de Flevolandse partijen over kansrijke ontwikkelingen en hoe zij deze kunnen benutten voor een toekomst met kwalitatief beter, gezond, duurzaam en eerlijk voedsel. Samen wordt gekeken welke richtingen Flevoland kan inslaan en wat nodig is om doelen te bereiken: ‘Doet Flevoland de goede dingen en doet Flevoland dat goed?’
De AER is een onafhankelijk adviserend orgaan van en voor Flevoland en bestaat uit:
-   Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Provincie Flevoland
-   Rob Donker, voorzitter Agrofoodcluster
-   Michel Haring, voorzitter Amsterdam Green Campus en hoogleraar UvA
-   Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
-   Irene Korting, wethouder Gemeente Dronten
-   Arnold Michielsen, regiobestuurder LTO Noord regio West
-   Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur Aeres Groep
-   Krijn Poppe, senior economist Wageningen University & Research – voorzitter AER
-   Gerjan Snippe, directeur Biobrass Zeewolde
-   Nick Vermeer, voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt
-   Chris de Visser, business developer Wageningen University & Research

Artikel geplaatst op: 13 juni 2019 - 09:43

Gerelateerd

Delen